European Union External Action

 

Ny forsyningssikkerhetspakke for bærekraftig energi

17/02/2016 - 00:00
News stories

Tirsdag 16. februar presenterte Europakommisjonens visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič, og kommissæren for klima og energi, Miguel Arias Cañete, en forsyningssikkerhetspakke for bærekraftig energi, omtalt som energisikkerhetspakken, vinterpakken eller gasspakken på norsk.

Europakommisjonens visepresident for energiunionen, Maroš Šefčovič, og kommissæren for klima og energi, Miguel Arias Cañete, lanserte tirsdag 16. februar en forsyningssikkerhetspakke for bærekraftig energi.

Pakken tar sikte på å øke europeisk energiproduksjon, videreutvikle et velfungerende og fullt integrert indre energimarked, samt diversifisering av energikilder, produsenter og ruter. Dessuten foreslås et solidaritetsprinsipp mellom medlemsland for å sikre energitilførsel til husholdninger, samt til grunnleggende sosiale tjenester som helsevesen, under alvorlige kriser.

Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič, som nylig besøkte Norge, har tidligere omtalt 2016 som "the year of delivery" for energiunionen, en av Juncker-kommisjonens viktigste satsningsområder. Energisikkerhet er en hjørnestein i strategien for energiunionen.

"Dagens forslag handler om et pålitelig, konkurransedyktig og fleksibelt system hvor energi flyter over grenser og forbrukere høster fordelene. De handler om å stå sammen for å beskytte de svakeste. Og de handler om å sikre vår fremtid innen ren energi", uttalte Cañete om energisikkerhetspakken.

Gass beskrives som en viktig energikilde i overgangen til en europeisk lavkarbonøkonomi, men unionen er avhengig av eksterne gassprodusenter. Gjentatte forstyrrelser i gasstilførselen i 2004, 2006 og 2014 har illustrert behovet for en felleseuropeisk strategi for energisikkerhet.

Norge er en av de største eksportørene av gass til EU, og forsyningssikkerhetspakken tas godt imot av den norske regjeringen.

"At Kommisjonen legger stor vekt på gass også i årene som kommer er positivt. Pakken som fremlegges i dag bekrefter de signaler jeg nylig har fått i møter med Šefčovič og Arias Cañete – EU ønsker norsk gass. Norge har store gjenværende gassressurser og vil være en langsiktig og pålitelig leverandør av gass til Europa", uttalte olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding på regjeringens hjemmesider.

Redaksjonens innhold:

Forfatter