European Union Election Observation Mission
Kosovo 2019

MISIONI I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE I BE-së KOSOVË 2019 ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE RAPORTI PËRFUNDIMTAR

24/01/2020 - 09:41
Dokumentet

Zgjedhjet e 6 tetorit ishin zgjedhjet e katërta parlamentare që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Që të gjitha u mbajtën para kohe. Fushata ishte e gjallë dhe konkurruese duke i lejuar garuesve të bëjnë fushatë lirshëm në pjesën më të madhe të Kosovës.