European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 13

Priština, 12. septembar 2017. - Izborna posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) na Kosovu predstavila je danas svoj konačni izveštaj o parlamentarnim izborima održanim 11. juna 2017. godine. Izveštaj sadrži procenu izbornog procesa i nudi 26 preporuka za poboljšanje budućih izbornih procesa na Kosovu.

Languages:

Glavni posmatrač i član Evropskog parlamenta, g. Alojz Peterle, predstavio je preliminarnu izjavu EU posmatračke misije u vezi sa prevremenim parlamentarnim izborima na konferenciji za medije u Prištini 13. juna.

Languages:

PRELIMINARNA IZJAVA

Languages:

 

PRIŠTINA, 5. jun, 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU, g-din Alojz Peterle, izdao je danas sledeće saopštenje:

“Tokom nedavne posete Kosovu, bio sam u prilici da se sastanem sa širokim spektrom sagovornika, koji su pozdravili rad Izborne posmatračke misije EU i izrazili svoju posvećenost demokratskim izborima. Takođe, pozvao sam sve učesnike u izborima da iskoriste priliku da 11. juna pokažu demokratsku zrelost. Želim u potpunosti da razjasnim šta ovo podrazumeva.

Languages:

PRIŠTINA, 2. jun 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU na Kosovu i član Evropskog parlamenta iz Slovenije, Alojz Peterle, pozvao je na mirnu kampanju i verodostojne izbore tokom današnje konferencije za medije u Prištini.

Languages:

PRIŠTINA, 2. jun 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU na Kosovu i član Evropskog parlamenta iz Slovenije, Alojz Peterle, pozvao je na mirnu kampanju i verodostojne izbore tokom današnje konferencije za medije u Prištini.

Languages:

Nakon poziva od strane predsednika Kosova, Evropska unija (EU) poslala je Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) da posmatra prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 11. jun 2017. Izbornu posmatračku misiju Evropske unije predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije. Ovo će biti treća po redu Izborna posmatračka misija Evropske unije do sada raspoređena na Kosovu.

Languages:

Posmatranje izbora pruža priliku za procenu izbornog procesa prema međunarodnim standardima. EU ima vodeću globalnu ulogu u pružanju i finansiranju izborne pomoći, koja dopunjava posmatranje izbora. 

Languages:

Nakon poziva upućenog od strane zemlje koja organizuje demokratske izbore, EU može, u konsultaciji sa Evropskim parlamentom i državama članicama, doneti odluku o slanju Izborne posmatračke misije da posmatra izbore u toj zemlji.

Languages:

Pages