European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

Štampa i mediji

Priština, 12. septembar 2017.- Izborna posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) na Kosovu predstavila je danas svoj konačni izveštaj o parlamentarnim izborima održanim 11. juna 2017. godine. Izveštaj sadrži procenu izbornog procesa i nudi 26 preporuka za poboljšanje budućih izbornih procesa na
Languages: English Shqip   PRIŠTINA, 5. jun, 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU, g-din Alojz Peterle, izdao je danas sledeće saopštenje: “Tokom nedavne posete Kosovu, bio sam u prilici da se sastanem sa širokim spektrom sagovornika, koji su pozdravili rad Izborne posmatračke
PRIŠTINA, 2. jun 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU na Kosovu i član Evropskog parlamenta iz Slovenije, Alojz Peterle, pozvao je na mirnu kampanju i verodostojne izbore tokom današnje konferencije za medije u Prištini.
Chief Observer Alojz Peterle presented the final report on the 11 June legislative elections at a press conference on Tuesday, 12 September in Pristina.
The 32 short-term observers arrived in Pristina on Wednesday, 7 June and after two days of briefing they have been deployed to their areas of observation. Locally recruited short-term observers from the EU Member States' diplomatic representations have also been trained on election-day
PRIŠTINA, 2. jun 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU na Kosovu i član Evropskog parlamenta iz Slovenije, Alojz Peterle, pozvao je na mirnu kampanju i verodostojne izbore tokom današnje konferencije za medije u Prištini.