European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

Glavni posmatrač EU predstavlja završni izveštaj o parlamentarnim izborima na Kosovu održanim juna 2017, naglašava potrebu za poboljšanjima pre lokalnih izbora

Pristina, 12/09/2017 - 12:08, UNIQUE ID: 170912_5
Press releases

Priština, 12. septembar 2017. - Izborna posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) na Kosovu predstavila je danas svoj konačni izveštaj o parlamentarnim izborima održanim 11. juna 2017. godine. Izveštaj sadrži procenu izbornog procesa i nudi 26 preporuka za poboljšanje budućih izbornih procesa na Kosovu.

Priština, 12. septembar 2017. - Izborna posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) na Kosovu predstavila je danas svoj konačni izveštaj o parlamentarnim izborima održanim 11. juna 2017. godine. Izveštaj sadrži procenu izbornog procesa i nudi 26 preporuka za poboljšanje budućih izbornih procesa na Kosovu.

Misiju je predvodio glavni posmatrač, Alojz Peterle, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije, koji se vratio na Kosovo na dva dana kako bi predstavio izveštaj kosovskim vlastima, Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), političkim partijama, civilnom društvu i medijima.

Završni izveštaj EU EOM-a odražava nalaze iz preliminarne izjave misije, u kojoj stoji da su izbori bili vrlo konkurentni u većem delu Kosova, ali da je bilo potrebe za političkom voljom kako bi se rešile dugotrajne slabosti i zastrašivanje u srpskim sredinama.

Naglasivši potrebu da se reši pitanje zastrašivanja, Peterle je pozvao na “odlučnije reagovanje” od strane uticajnih figura, rekavši da “birači iz svih zajednica zaslužuju fer i demokratski proces”.

G. Peterle je naglasio potrebu da se poboljšanja sprovedu na vreme, jer predstoje opštinski i izbori za gradonačelnike. "Posebno mislim na obrazovanje birača, obuku i imenovanje odbora biračkih mesta, transparentnost procesa u CPR-u i ulogu Nezavisne komisije za medije. Ohrabrujem nadležne organe da uzmu u obzir ove preporuke i preduzmu korake neophodne za njihovu brzu primenu", rekao je Peterle. On je istakao da je CIK usvojila Akcioni plan dizajniran za sprovođenje kratkoročnih preporuka misije vezanih za njihov rad pre opštinskih izbora.

G. Peterle je naglasio da je potrebna politička volja iz celog političkog spektra kako bi se primenile dugoročne preporuke, koje uključuju unapređenje biračkog spiska, bolji nadzor troškova kampanje, dovoljan vremenski okvir sa dužim rokovima za vanredne izbore, unapređenje sistema glasanja van Kosova, poboljšanje mehanizma za prigovore u vezi sa izborima, eliminisanje rupa u pravilima za medijsko pokrivanje kampanje i povećano učešće žena u izbornom procesu.

Prezentacijom konačnog izveštaja zaključuje se rad misije EU na parlamentarnim izborima, koja je boravila na Kosovu od maja do jula meseca i posmatrala sve aspekte izbornog procesa. G. Peterle će, međutim, nastaviti svoju ulogu glavnog posmatrača nove misije EU za posmatranje opštinskih izbora i izbora za gradonačelnike 22. oktobra koja je danas zvanično otvorena.

EU EOM i Kancelarija EU / specijalni predstavnik EU na Kosovu funkcionišu nezavisno pod svojim posebnim mandatima.

Languages:
Urednički odeljci: