European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

Shefi i Misonit, Alojz Peterle, prezentoi deklaratën preliminare të EU EOM

13/06/2017 - 12:55
Lajmet

Shefi i Misionit dhe anëtari i Parlamentit Evropian, Z. Alojz Peterle, prezentoi deklaratën preliminare të Misionit për Vëzhgim të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian për zgjedhjet e 11 qershorit, 2017, gjatë një konference për media në Prishtinë më 13 qershor.

Press conference

Shefi i Misionit dhe anëtari i Parlamentit Evropian, Z. Alojz Peterle, prezentoi deklaratën preliminare të Misionit për Vëzhgim të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian për zgjedhjet e 11 qershorit, 2017, gjatë një konference për media në Prishtinë më 13 qershor.

Kryesuresi i delegacionit nga Parlamenti Evropian, Z. Igor Šoltes, anëtar i Parlamentit Evropian, gjithashtu bëri një deklaratë.

 

Seksionet editoriale: