European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

Glavni posmatrač EU: Birači na Kosovu zaslužuju bolji ambijent kampanje

Pristina, 05/06/2017 - 12:19, UNIQUE ID: 170605_4
Press releases

 

PRIŠTINA, 5. jun, 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU, g-din Alojz Peterle, izdao je danas sledeće saopštenje:

“Tokom nedavne posete Kosovu, bio sam u prilici da se sastanem sa širokim spektrom sagovornika, koji su pozdravili rad Izborne posmatračke misije EU i izrazili svoju posvećenost demokratskim izborima. Takođe, pozvao sam sve učesnike u izborima da iskoriste priliku da 11. juna pokažu demokratsku zrelost. Želim u potpunosti da razjasnim šta ovo podrazumeva.

Bilo kakvo zastrašivanje kandidata i njihovih porodica je potpuno neprihvatljivo. Prava na kandidaturu i slobodnu kampanju su apsolutni preduslovi za demokratske izbore. Svi politički akteri bi trebalo da pokažu svoju posvećenost demokratskim principima čvrsto odbacujući sve oblike zastrašivanja, nasilja i pritisaka. Takođe, pozivam policiju i tužioce da brzo i strogo istraže sve incidente tog tipa.

Policija, vlasti i politički lideri moraju da obezbede biračima i kandidatima mogućnost za ostvarivanje njihovih demokratskih prava bez nasilja.

Mediji igraju ključnu ulogu u podsticanju javne debate o različitim političkim alternativama. Prijavljeni pokušaji političkih stranaka da ometaju i nametnu uslove za pristup izbornim debatama otežavaju medijima da organizuju fer i inkluzivne debate u skladu sa zakonom, na štetu biračkog tela.

Nije kasno da se preokrenu ovi negativni trendovi, usled koji postoji rizik da se uprlja ceo izborni proces. Birači na Kosovu zaslužuju bolje. Obaveza je političkih aktera na Kosovu da pokažu da su voljni da ispune evropske demokratske standarde. Ovo je pitanje kolektivne odgovornosti. Lideri kosovskih političkih stranaka moraju dorasti ovom izazovu.”

Izborna posmatračka misija EU, čiji dugoročni posmatrači pokrivaju svih 38 opština na Kosovu, nastaviće da prati sve aspekte izbornog procesa, obraćajući posebnu pažnju na ova pitanja.  

Kontakt za medije: Sarah Crozier, službenica za štampu i odnose s javnošću
Tel.: +386 49 568 977    sarah.crozier@eomkosovo.eu  

Languages:
Urednički odeljci: