European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017

EU i posmatranje izbora

23/05/2017 - 15:29
Overview

Posmatranje izbora je aktivnost od vitalnog značaja za EU, i ima za cilj promovisanje demokratije, ljudskih prava i vladavine prava širom sveta.

Posmatranje izbora je aktivnost od vitalnog značaja za EU, i ima za cilj promovisanje demokratije, ljudskih prava i vladavine prava širom sveta. Izborno posmatranje doprinosi jačanju demokratskih institucija, izgradnji poverenja javnosti u izborne procese, pomaže u sprečavanju prevara, zastrašivanja i nasilja. Takođe, pojačava druge spoljno-političke ciljeve EU, posebno izgradnju mira. 

Čitaj dalje

Kosovo i EU

Delegacije Evropske unije igraju ključnu ulogu u predstavljanju, objašnjavanju i sprovođenju spoljnih politika EU. Takođe, one analiziraju i izveštavaju o politikama i dešavanjima u zemljama domaćinima, i vode pregovore u skladu sa datim mandatima. 

Čitaj dalje

Languages:
Urednički odeljci: