European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017 Municipal & Mayoral Elections

Glavni posmatrač Alojz Peterle predstavio je završni izveštaj

Priština, 13/02/2018 - 15:08, UNIQUE ID: 180213_7
Press releases

Glavni posmatrač misije Evropske unije (EU EOM) Kosovo predstavila je danas svoj završni izveštaj o lokalnim izborima 22. oktobra 2017.

Priština, 13. Februar 2018. – Posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) Kosovo predstavila je danas svoj završni izveštaj o lokalnim izborima 22. oktobra 2017. Izveštaj sadrži procenu čitavog izbornog procesa i nudi 22 preporuke za unapređenje budućih izbornih procesa na Kosovu, uključujući i 7 prioritetnih preporuka.

Misiju je predvodio glavni posmatrač, Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije, koji se vratio na Kosovo da predstavi izveštaj kosovskim vlastima, Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), političkim partijama, građanskom društvu i medijima.

“Konačni izveštaj EU EOM-a odražava nalaze iz preliminarnih izjava misije, u kojima je ocenjeno da su izbori bili istinski konkurentni u većini opština sa kosovskim albanskim stanovništvom, ali da je kampanjsko okruženje u okviru mnogih kosovskih srpskih sredina i sredina nastanjenim drugim nevećinskim zajednicama bilo poremećeno zastrašivanjem”, izjavio je g. Peterle tokom današnje konferencije za štampu.

“Dugotrajne slabosti u okviru kosovskog izbornog sistema moraju biti u dovoljnoj meri rešavane, kao što su, na primer, problemi u vezi sa biračkim registrom, obukom i profesionalizmom članova biračkih odbora, zatim, nedovoljno uređen sistem za glasanje van Kosova, ograničeni podsticaji za krivično gonjenje kriminalnih aktivnosti povezanih sa izborima, nedostatak delotvornih izvršnih mehanizama za ispunjavanje zahteva u vezi sa finansiranjem kampanja, kao i regulisanje sponzorisanih programa na TV-u.

G. Peterle je naglasio da je neophodna politička volja širom političkog spektra da bi se reagovalo na preporuke, uključujući prioritetne preporuke, koje uključuju unapređenja u vezi sa biračkim spiskom, bolje nadgledanje troškova kampanje, unapređenje sistema glasanja van Kosova i povećanje učešća žena u izbornom procesu.

“U izborima se ne radi samo o izbornom danu, već o čitavom izbornom procesu u okviru izbornog ciklusa”, rekao je g. Peterle. “Izborna reforma je samo jedan, iako veoma važan, korak na putu ka EU. EU će biti uključena u praćenje međuizbornog perioda i spremna je da ponudi izbornu pomoć i finansijsku podršku sa fokusom na primenu preporuka Izborne posmatračke misije i drugih preporuka koje bi mogle unaprediti izbornu i demokratsku reformu na Kosovu.”

EU EOM će održati okrugli sto 20. februara kako bi se detaljnije razgovaralo o preporukama i predlozima i radi primanja povratnih informacija od nacionalnih aktera, kao i da bi se razvio akcioni plan o tome kako unaprediti izborni proces.