European Union Election Observation Mission
Kosovo 2017 Municipal & Mayoral Elections

Dva lica kosovskih opštinskih izbora

PRIŠTINA, 27/10/2017 - 11:54, UNIQUE ID: 171027_8
Press releases

Konkurentni i dobro organizovani izbori u većem delu Kosova, dok ostaje velika zabrinutost u vezi sa demokratskim procesom u delovima Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom

Glavni posmatrač, g. Alojz Peterle, predstvio je preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije
PRIŠTINA, 24. oktobar 2017. – Glavni posmatrač, g. Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta, predstvio je danas preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije (EU EOM) za izbore za skupštine opština i gradonačelnike od 22. oktobra.

“Izborni proces se značajno razlikovao u kosovskim opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom u poređenju sa opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom.

Izbori su bili istinski konkurentni u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom, a atmosfera kampanje mirna, omogućavajući mnogobrojnim kandidatima da slobodno prenose svoje poruke biračima,” rekao je g. Peterle na današnjoj konferenciji za štampu u Prištini.

Izborna posmatračka misija EU je ocenila da je “u mnogim kosovskim srpskim sredinama atmosfera kampanje bila ometena zastrašivanjima kojim su posebno ciljani politički subjekti koji nisu iz redova Srpske liste, ni njihovi kandidati. Ovo je uključivalo pritisak na individualne kandidate da se povuku i dovelo do ograničenja političke konkurencije. G. Peterle je rekao da “postavlja pitanja o ključnim principima opšteg demokratskog procesa u tim oblastima. Pojedini međunarodni i evropski standardi nisu bili ispunjeni.”

Izborni dan je protekao mirno, EU EOM posmatrači, koji su posetili 466 biračka mesta u svih 38 opština nisu zabeležili veće incidente. Glasanje je uglavnom pozitivno ocenjeno. Posmatrači su, međutim, zabeležili puno slučajeva porodičnog glasanja, neki birači su odbijeni, uglavnom zato što nisu bili na biračkom spisku i zbog asistiranog glasanja. Učinak službenika biračkih mesta se pogoršao tokom prebrojavanja.

“CIK je napredovao u poljima obrazovanja birača i treninga članova biračkih odbora, kao i u pojednostavljivanju formulara za upisivanje rezultata,” izjavio je g. Peterle tokom današnje konferencije.

“Međutim, na izbore su negativno uticale dugoročne slabosti, posebno one vezane za nedovoljno promena u registru birača, sistemu glasanja izvan Kosova (GiK), i promena vezanih za povećanje transparentnosti u finansiranju kampanje, efektivno sprovođenje zahteva za finansiranje kampanje i uređenje sponzorisanih programa na TV-u.”

EU EOM je rasporedio preko 100 posmatrača širom Kosova na izborni dan iz zemalja članica EU, kao i iz Norveške i Švajcarske. EU EOM će ostati na Kosovu kako bi propratili proces u Centru za prebrojavanje i rezultate i njihovo rešavanje žalbi i prigovora do sertifikacije konačnih rezultata.