Wallis and Futuna and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 7 of 7

Barazia mes grave dhe burrave është një nga vlerat themelore të Bashkimit Evropian të mishëruara në traktatet tona. Bashkimi ynë është pionier i trajtimit të diskriminimit gjinor dhe mund të jemi krenarë me progresin e arritur: Evropa është një nga rajonet më të sigurta dhe më të barabarta për gratë në botë.

Mesazh nga Përfaqësuesja e Lartë / Zëvendëskryetarja Federica Mogherini me rastin e Ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave