Wallis and Futuna and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 466

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Languages:

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Languages:

La Alta Representante y Vicepresidenta, Federica Mogherini, ha presentado el tercer informe sobre la aplicación de la Estrategia Global de la Unión Europea, titulado «La Estrategia Global de la UE en la práctica después de tres años y con miras al futuro», que debatirán los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará del 17 de junio de 2019 en Luxemburgo. El informe examina los progresos realizados en los últimos tres años, desde la presentación de la Estrategia en junio de 2016, en cinco ámbitos prioritarios (seguridad de la Unión, fortaleza estatal y social en nuestros vecinos del este y del sur, enfoque integrado con respecto a los conflictos y las crisis, órdenes regionales de cooperación, y gobernanza mundial para el siglo XXI) y ofrece posibles orientaciones para los próximos años.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni ir iesniegusi trešo progresa ziņojumu par Eiropas Savienības globālās stratēģijas īstenošanu (“ES globālā stratēģija praksē — trīs gadus vēlāk, raugoties nākotnē”), kuru ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriedīs Ārlietu padomē 2019. gada 17. jūnijā Luksemburgā. Ziņojumā aplūkots progress, kas pēdējo trīs gadu laikā kopš globālās stratēģijas iesniegšanas 2016. gada jūnijā panākts piecās prioritārajās jomās, t. i., Savienības drošība, valsts un sociālā izturētspēja uz austrumiem un dienvidiem no Savienības, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas un globālā pārvaldība 21. gadsimtā, kā arī sniegti norādījumi par iespējamu turpmāko rīcību turpmākajos gados.

Pages