Wallis and Futuna and the EU

Заява Високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені Євросоюзу з нагоди Всесвітнього дня свободи преси (3 травня 2020 року)

Brussels, 02/05/2020 - 11:30, UNIQUE ID: 200502_14
Statements on behalf of the EU

English version is below:

У Всесвітній день свободи преси ми вшановуємо ключову роль журналістики у відстоюванні свободи висловлення думок в демократичних суспільствах — як в інтернеті, так і поза ним, — а також у забезпеченні прозорості та відповідальності.

Криза, спричинена поширенням COVID-19, наочно продемонструвала важливість роботи медіа. За часів невизначеності доступ до надійної, перевіреної, вільної від небажаного втручання та впливу інформації є вкрай важливим і сприяє зміцненню стійкості суспільства. Непокоїть той факт, що в деяких країнах пандемію COVID-19 використовують як привід для незаконного обмеження свободи медіа.

Попри додаткові ризики та проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, журналісти та працівники медіа у всьому світі продовжують робити свою важливу роботу, іноді за складних обставин. Вони озвучують позицію найбільш вразливих людей, доносять їхні історії до аудиторії. Вони здобувають свідчення із менш доступних територій, включно із зонами конфлікту. Вони надають важливу інформацію про вплив пандемії в різних куточках світу, який часто є руйнівним. Вони розповідають історії про солідарність та мужність.

Журналісти відіграють важливе значення у сприянні дискусії щодо того, як суспільства можуть краще підготуватися до викликів, з якими вони зіштовхуються, і врешті-решт, як вони можуть стати безпечнішими, успішнішими та більш стійкими. Журналісти повинні мати змогу вільно працювати. Сьогодні свобода преси є основою демократичних суспільств — можливо, як ніколи раніше. Демократичні суспільства можуть процвітати лише, якщо громадяни мають доступ до надійної інформації та можуть робити усвідомлений вибір. Журналістика допомагає виявляти дезінформацію та протидіяти їй.

У надто багатьох країнах журналістам доводиться боротися із обмежувальним законодавством, яке іноді приписується впливу надзвичайної ситуації з COVID-19, але водночас обмежує свободу висловлення думок та свободу преси. Відключення інтернету та закриття веб-сайтів є поширеними явищами. Журналісти, особливо жінки, стають мішенями знеславлення, фінансового тиску та нападів з боку державних чи прихильних до держави медіа. Часто це змушує їх самоцензуруватися. Занадто багато людей зазнають цькування, свавільного арешту та ув'язнення. Занадто багато людей втратили життя через свою роботу.

Євросоюз працює в межах своїх кордонів та поза ними, аби протистояти негативним наслідкам пандемії у сферах охорони здоров'я та прав людини, а також соціально-економічним наслідкам, зокрема для медіа. Не визнаючи жодних компромісів з приводу потреби у підтримці свободи висловлення думок, ЄС також зосереджує свою увагу на боротьбі проти дезінформації щодо COVID-19. Таким чином ЄС сприяє розвитку надійних джерел інформації, прибирає неправдиву чи оманливу інформацію, вилучає незаконний контент. Ці дії можуть бути успішними лише тоді, коли вони ґрунтуватимуться на сумлінній роботі відданих та сміливих журналістів. Їх щоденні зусилля роблять суспільства більш безпечними, справедливими та демократичними.

Сьогодні Євросоюз рішуче підтверджує свою постійну підтримку ключової ролі незалежних та надійних медіа у всьому світі. Свобода преси — це право не тільки медійних професіоналів, але і кожного з нас.

*****

Declaration by the High Representative Josep Borrell, on behalf of the European Union, on the occasion of the World Press Freedom Day, 3 May 2020

On World Press Freedom Day, we pay tribute to the essential role of journalism in upholding online and offline freedom of expression in democratic societies and fostering transparency and accountability.

The COVID-19 crisis has brought the importance of the work of the press into sharp relief. In times of uncertainty, more than ever, access to reliable fact-checked information, that is free from undue interference and influence, is crucial and contributes to a more resilient society. It is a matter of concern that the COVID-19 pandemic is being used in some countries as a pretext for imposing undue restrictions on freedom of the press.

Despite the additional risks and challenges arising from COVID-19 pandemic, journalists and media workers all over the world are continuing their essential work, sometimes in difficult circumstances. They are giving a voice to the most vulnerable, making sure their stories are heard. They are bringing testimonies from less accessible areas, including conflict zones. They are providing essential information about the often devastating impact of the pandemic in different parts of the world as well as uplifting stories of solidarity and courage.

Journalists are pivotal in facilitating the debate on how societies can prepare better for challenges as those we are facing and ultimately how they can become safer, more prosperous and more sustainable. Journalists must be able to work freely. Today, perhaps more than ever, freedom of the press is a cornerstone of democratic societies, which can thrive only if citizens have access to reliable information and can make informed choices.  Journalism helps to detect and counter disinformation.

In too many countries journalists have to contend with restrictive legislation, sometimes ascribed to the COVID-19 emergency, that curbs freedom of expression and the freedom of the press. Internet shutdowns and website closures are proliferating. Reporters, especially women, are subject to smear campaigns, financial pressure and attacks by government or partisan media outlets, often forcing them to self-censor. Too many face harassment, arbitrary arrest and imprisonment.  Too many have lost their lives for doing their work.

The European Union is working at home and abroad to counter the health, human rights and socio-economic implications of the pandemic, including on media houses.  While uncompromising on the need to uphold freedom of expression, the EU’s response also focuses on fighting disinformation about COVID-19. This involves promoting trustworthy sources, demoting false or misleading content, and taking down content that is illegal. These actions can only succeed if they can build on the conscientious work of committed and courageous journalists, whose daily efforts make societies safer, fairer and more democratic.

Today, the EU strongly reaffirms its continued support for the key role of independent and reliable media all around the world. Press freedom is a right, not just of media professionals, but of each and every one of us.

 

 

 

Редакторські розділи: