Turks and Caicos Islands

EU projekti u Kosovo

09/07/2018 - 11:43
Cooperation

Projekti Evropske komisije Kosovo, koji pokrivaju oblasti kao što su upravljanje i obrazovanje, voda i energija, ljudska prava i bezbednost.

EU program finansijske pomoći Kosovu podržava kosovski ambiciozan plan reforme. Više od 280 projekata koje finansira EU kojim upravlja Kancelarija EU trenutno se realizuje kroz širok raspon sektora, regiona i gradova na Kosovu. EU pomoć se usredsređuje na ispunjavanje političkih kriterijuma Evropske unije, uključujući i jačanje vladavine prava i podršku reformi javne uprave, zajednica, kulture, medija, omladine i sporta, širih društveno-ekonomskih pitanja, uključujući trgovinski i regionalni razvoj, obrazovanje i zapošljavanje, podršku poreskoj upravi i poljoprivredi, izgradnju kapaciteta, usklađivanju zakonodavstva i pratećih mera sa evropskim standardima, istaknutim u Evropskom partnerstvu, uključujući podršku za životnu sredinu, transport i energiju. Finansiranje projekata na Kosovu iz fondova EU pruža se u obliku grantova i ugovora.

IPA programmes per component in Kosovo

 

Languages:
Urednički odeljci: