Tonga and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 1190

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Συμπαράστασης στα Θύματα Βασανιστηρίων, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος ενώνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του αγώνα μας. Την ημέρα αυτή, δίνουμε φωνή στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων και σε όσους εξακολουθούν να βασανίζονται σήμερα.

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Fil-Jum Internazzjonali b’Appoġġ għall-Vittmi tat-Tortura, insellmu lill-vittmi tat-tortura u t-trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor. Fi żmien meta d-dinja qed tgħaqqad l-isforzi biex tingħeleb il-pandemija tal-coronavirus, id-drittijiet tal-bniedem iridu jibqgħu fil-qalba tal-battalja tagħna. F’dan il-jum, nagħtu vuċi lill-mijiet ta’ eluf ta’ nies li kienu vittmi tat-tortura u dawk li għadhom ikunu ttorturati llum.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia vyjadrujeme úctu obetiam mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Zatiaľ čo svet spája sily proti pandémii koronavírusu, v centre nášho úsilia musia zostať ľudské práva. V tento deň odovzdávame slovo stovkám tisícov ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia a ešte aj dnes sú mu vystavení.

U příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vzdáváme hold obětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení. V době, kdy svět společně vyvíjí úsilí v boji proti pandemii koronaviru, nesmí být problematika lidských práv odsunuta do pozadí. V tento den propůjčujeme hlas stovkám tisíc lidí, kteří se stali obětí mučení v minulosti, i těch, kterým se to děje právě teď.

Op de Internationale Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering staan we stil bij de slachtoffers van foltering en andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. Op een moment dat de wereld de krachten bundelt om de coronapandemie te boven te komen, moeten mensenrechten centraal blijven staan in onze strijd. Vandaag geven we de honderdduizenden slachtoffers van foltering nu of in het verleden een stem.

在支持酷刑受害者国际日之际,我们向酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇的受害者致敬。在全世界共同努力战胜冠状病毒大流行的时候,人权必须继续成为我们战斗的核心。在这一天,我们要为数十万曾遭受酷刑的人和今天仍在遭受酷刑的人发声。

酷刑和其他虐待行为绝无道理可言。禁止酷刑是绝对的——在任何情况下使用酷刑都是非法的。欧洲联盟重申,它坚定地致力于通过包括禁止、预防、追责和为受害者提供补救在内的全面方式,在全世界打击酷刑。

消除酷刑是一项全球挑战;它应当是一项全球抱负。消除酷刑并非不可能实现,但只有我们共同行动才能实现。与国际合作伙伴,特别是联合国、欧洲委员会和国际刑事法院、区域组织、国家合作伙伴和公民社会的共同努力可以带来真正的改变。国际无酷刑贸易联盟是一个很好的例子,说明我们能够怎样共同努力,我们呼吁所有国家加入该联盟。

欧洲联盟再次呼吁普遍批准和有效执行《联合国禁止酷刑公约》及其任择议定书。该《公约》有170个缔约国,最近缔约的是安哥拉和阿曼,普遍性即将实现;只有25个国家仍需批准该《公约》。

Pages