Suriname and the EU

Cairt eagraíochta SEGS

25/06/2020 - 10:34
Structure and Organigramme

Léiríonn cairt eagraíochta SEGS an struchtúr atá aige.

Déanann an tArd-Rúnaí agus na Leas-Ard-Rúnaithe maoirseacht ar an gcuid is mó den obair laethúil a dhéantar ag ceanncheathrú SEGS.

Tá cúig roinn mhóra ann a fhreastalaíonn ar chodanna éagsúla den domhan – an tAigéan Ciúin-an Áis, an Afraic, an Eoraip agus an Áis Láir, Mórcheantar an Mheánoirthir, agus Críocha Mheiriceá.

Editorial Sections: