Suriname and the EU

EUH:n organisaatiokaavio

25/06/2020 - 10:34
Structure and Organigramme

EUH:n organisaatiokaavio havainnollistaa sen rakennetta.

Pääsihteerin vastuulla on suurin osa EUH:n päätoimipaikan päivittäisestä työstä, ja hänen apunaan työskentelee kolme apulaispääsihteeriä.

Maailman alueet katetaan viidellä osastolla: Aasian ja Tyynenmeren alue, Afrikka, Eurooppa ja Keski-Aasia, Lähi-idän alue sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka.

Editorial Sections: