St Pierre and Miquelon

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 3 of 3

הצהרה של הנציגה העליונה/סגנית הנשיא פדריקה מוגריני על יום השואה הבינלאומי

ב-10 בדצמבר, יציינו האיחוד האירופי והמדינות החברות בו את יום זכויות האדם הבינלאומי. בשעה שאי-שוויון והפרות של זכויות אדם מערימים קשיים הולכים וגוברים ברחבי העולם, וסכסוכים נמשכים במדינות כמו סוריה, חשוב על אחת כמה וכמה שנכפיל את מאמצינו להגן על זכויות כל בני האדם. זוהי הסיבה לכך שאנחנו מצטרפים השנה לקריאה שמפנה ארגון האומות המאוחדות לאנשים לעמוד על זכויותיו של הזולת.