St Pierre and Miquelon

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 8 of 8

در روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه، به قربانیان شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا موهن ادای احترام می‌کنیم. در زمانی که تمام دنیا در حال همکاری و تلاش برای غلبه بر همه‌گیری ویروس کرونا است، حقوق بشر باید همچنان کانون اصلی نبرد ما باشد. امروز، ما صدای صدها هزار نفر که قربانی شکنجه بوده‌اند و کسانی که امروز همچنان تحت شکنجه قرار دارند را می‌شنویم.

اعلامیه مشترک نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و دبیر کل شورای اروپا به

) ۰۱ مهر ۰۹۳۱ ( مناسبت روز اروپایی و جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، ۰۱ اکتبر ۷۱۰۲

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن روز دهم دسامبر را به عنوان روز حقوق بشر پاس می‌دارند. با گسترش چالش‌های اقصی نقاط جهان در اثر نابرابری و نقض حقوق بشر، و با ادامه تعارض‌ها در کشورهایی مانند سوریه، بیش از پیش بر ما واجب شده است که تلاش‌های خود را برای دفاع از حقوق تمام انسان‌ها دوچندان کنیم. به همین علت است که امسال با سازمان ملل متحد همصدا شده جهانیان را به دفاع از حقوق افراد بشر فراخوانده‌ایم.

شورای اروپا و اتحادیه اروپا امروز، که به عنوان روز جهانی واروپایی علیه مجازات اعدام تعیین شده است، مخالفت شدید و قاطعانه خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایط و در کلیه موارد مورد تا کید مجدد قرار می دهند. مجازات اعدام منافی حیثیت و شان انسانی است. رفتاری غیر انسانی و ترذیلی است، هیچگونه اثر بازدارنده اثبات شده قابل توجهی ندارد، و امکان وقوع خطا های قضایی غیر قابل برگشت و مهلکی را به وجود می آورد.