St Helena

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 745

No Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, prestamos homenagem às vítimas da tortura e de outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Numa altura em que o mundo está a unir esforços para superar a pandemia de COVID-19, os direitos humanos devem permanecer no centro da nossa batalha. Neste dia, damos voz às centenas de milhares de pessoas que foram vítimas de tortura e a todos aqueles que ainda hoje são torturados.

On the International Day in Support of Victims of Torture, we pay tribute to the victims of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment. At a time when the world is joining efforts to overcome the coronavirus pandemic, human rights must remain at the core of our battle. On this day, we give a voice to the hundreds of thousands of people who have been victims of torture and those who are still tortured today.

Na međunarodni dan potpore žrtvama mučenja odajemo počast žrtvama mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. U trenutku kada se svijet udružuje u borbi protiv pandemije koronavirusa, poštovanje ljudskih prava mora ostati naš prioritetni cilj. Na ovaj dan prisjećamo se stotina tisuća ljudi koji su bili žrtve mučenja i onih koji su i danas izloženi mučenju.

В Международный день в поддержку жертв пыток мы чтим жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Сейчас, когда люди в всем мире объединяют усилия для преодоления пандемии коронавирусной инфекции, права человека должны оставаться в центре нашей борьбы. В этот день мы говорим от имени сотен тысяч людей, которые стали жертвами пыток или до сих пор им подвергаются.

Tarptautinę paramos kankinimo aukoms dieną pagerbiame kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio aukas. Šiuo metu, kai visas pasaulis susivienija siekdamas įveikti koronaviruso pandemiją, žmogaus teisės turi išlikti svarbiausiu mūsų kovos elementu. Šiandien suteikiame žodį šimtams tūkstančių buvusių ir esamų kankinimo aukų.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Συμπαράστασης στα Θύματα Βασανιστηρίων, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος ενώνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του αγώνα μας. Την ημέρα αυτή, δίνουμε φωνή στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων και σε όσους εξακολουθούν να βασανίζονται σήμερα.

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Pages