St Helena

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 11 - 17 листопада/ Weekly announcement leaflet: 11 - 17 November

Київ, 11/11/2019 - 10:48, UNIQUE ID: 191111_8
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах.

 

Анонси подій: 11 – 17 листопада

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

11.11

«Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей»

 

Київ

Деталі за посиланням

11.11

Виїзні заходи Фонду енергоефективності

Павлоград

Контакти:

 

Юлія Пушко

ipushko@ifc.org

 

Світлана Тімшина

svitlana.timshyna@undp.org

 

11.11

Інформаційний день конкурсу «Проекти міжнародної співпраці 2020»

 

Чернівці

Деталі за посиланням

11-15.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Луцьк

Рожище

Рівне

Вараш

Контакти:

 

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

12.11

Експертна місія ЦАДС з питань доступу до мікроданих для наукових цілей

 

Київ

Деталі за посиланням

12.11

Тренінг з Асоціацією виробників традиційних карпатських високогірних сирів

 

Організовано проєктом ЄС «Підтримка системи географічних зазначень в Україні»

 

Рахівський район

 

Контакти:

 

Іван Гайванович

ivan.gayvanovych@gmail.com

13.11

Дискусія «Основні проблеми застосування Кодексу про банкрутство в Україні»

 

Організовано проєктом ЄС «Право-Justice»

 

Львів

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

13.11

Семінар для обговорення барометра регіональної політики та порядку денного реформи Мінрегіону щодо регіональної політики

 

Київ

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

13 – 15.11

3-ій «Форум асоціацій»

 

Організовано проєктом ЄС «Громадська синергія»

Київ

3-ій Форум сфокусується на розкритті потенціалу тристороннього співробітництва в контексті ЄС та інтеграції України, Грузії та Молдови

 

Контакти:

 

Зоряна Міщук

zoriana.mishchuk@gmail.com

 

14.11

Конференція «Креативна Україна»

Київ

Контакти:

 

Луіза Мороз

luiza.moroz@yahoo.com

 

15.11

Дискусія «Основні проблеми застосування Кодексу про банкрутство в Україні»

 

Організовано проєктом ЄС «Право-Justice»

Одеса

 

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

15.11

Тренінг з Асоціацією виробників традиційних карпатських високогірних сирів

 

Верховинський район

Контакти:

Іван Гаянович

ivan.gayvanovych@gmail.com

15.11

Тренінг для журналістів Фонду Енергоефективності

Івано-Франківськ

Контакти:

 

Юлія Пушко

ipushko@ifc.org

Світлана Тімшина

svitlana.timshyna@undp.org

Майбутні події

11-15.11.

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Луцьк

Рожище

Рівне

Вараш

 

Контакти:

 

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

22.11

2-га конференція Східного партнерства з питань електронної демократії

 

Львів

Деталі за посиланням

26-28.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Ужгород

Хуст

Виноградів

Контакти:

 

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

28-30.11

Бізнес-курс «Управління мисленням»

Волосянка

Деталі за посиланням

28-30.11

Школа дверного бізнесу

(6-ий модуль)

 

Рівне

Деталі за посиланням

11.12

3-ій щорічний національний Форум розвитку МСБ 2019

 

Київ

Деталі за посиланням

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

Події в ЄС

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

11.11 - 16.11

Міжнародний навчальний візит до Словенії «Кооперація між бізнесом та місцевими спільнотами»

 

Словенія

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

19.11

«Україна: нові гравці, стара гра? Роль громадянського активізму та ЗМІ»

Брюссель, Бельгія

Деталі за посиланням

 

________________

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

Announcements: 11 - 17 November

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

11.11

“The European map of Ukraine. Rating of European Integration of Regions”

Kyiv

Details: here

11.11

Road Show on the Energy Efficiency Fund

Pavlograd

Contacts:

 

Iulia Pushko

ipushko@ifc.org

 

Svitlana Timshyna

svitlana.timshyna@undp.org

11.11

Information day of the competition "International cooperation projects 2020"

 

Organised by Creative Europe

Chernivtsi

Details: here

 

11-15.11

Building Europe in Ukraine: visits

Lutsk

Rozhyshche

Rivne

Varash

Contacts:

 

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

12.11

TAIEX Expert Mission on Access to Microdata for Scientific purposes

 

Kyiv

Details: here

12.11

Workshop with the Association of producers of traditional Carpathians highland cheeses

 

Organised by the EU Project “Support to the development of a Geographical Indications system in Ukraine”

 

Rakhiv region

Contacts:

 

Ivan Gayvanovych

ivan.gayvanovych@gmail.com

13.11

Discussion “Essential issues of application of the Bankruptcy Code of Ukraine”

 

Organised by the EU Project Pravo-Justice

 

Lviv

Contacts:

 

Oksana Torhan

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

13.11

Workshop to discuss Regional Policy Barometer and the MinRegion reform agenda on regional policy

 

Kyiv

 

Contacts:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

13 – 15.11

3rd Association Exchange Forum (AEF)

 

Organised by the EU Civic Synergy Project

Kyiv

 

The focus of the 3rd Forum will be on exploring the potential of the trilateral cooperation in the context of EU of integration Ukraine, Georgia and Moldova

 

Contacts:

 

Zoriana Mishchuk

zoriana.mishchuk@gmail.com

 

14.11

Conference Creative Ukraine

Kyiv

Contacts:

 

Luiza Moroz

luiza.moroz@yahoo.com

 

15.11

Discussion “Essential issues of application of the Bankruptcy Code of Ukraine”

 

Organised by the EU Project Pravo-Justice

 

Odesa

Contacts:

 

Oksana Torhan

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

15.11

Workshop with the Association of Carpathian head cheese mongers

 

Organised by the EU Project “Support to the development of a Geographical Indications system in Ukraine”

 

Verkhovyna rayon

Contacts:

 

Ivan Gayvanovych

ivan.gayvanovych@gmail.com

15.11

Training for journalists on the Energy Efficiency Fund

Ivano-Frankivsk

Contacts:

 

Iulia Pushko

ipushko@ifc.org

 

Svitlana Timshyna

svitlana.timshyna@undp.org

Looking ahead

11-15.11.

Building Europe in Ukraine: visits

Lutsk

Rozhyshche

Rivne

Varash

Contacts:

 

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

22.11

2nd Eastern Partnership E-Democracy conference

 

Lviv

Details: here

26-28.11

Building Europe in Ukraine: visits

Uzhhorod

Khust

Vynohradiv

Contacts:

 

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

28-30.11

Business course on thinking management

Volosyanka

Details: here

28-30.11

Business school for door manufacturers

 (module 6)

 

Rivne

Details: here

11.12

 III Annual National SME Development Forum

 

Kyiv

Details: here

12.12

Sustainable agriculture

 

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnytskiy

Contacts:

 

+380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

Events in EU

Date

Event

Location

Relevant information

11.11 - 16.11

International study visit to Slovenia on ‘Cooperation between business and local communities’

 

Slovenia

Contacts:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

19.11

Ukraine: new players, old game? The role of civic activism and media

Brussels, Belgium

Details: here

Редакторські розділи: