South Georgian and South Sandwich Islands

Прес-конференція Якість адміністративних послуг в Україні: що змінилося за останні п’ять років?

Bruxelles, 02/09/2019 - 09:50, UNIQUE ID: 190902_1
Invitations for the press

English version is below

4 вересня о 10:30 в ІА «Укрінформ» Центр політико-правових реформ (ЦППР) спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та мережею UPLAN проведе прес-конференцію «Якість адміністративних послуг в Україні: що змінилося за останні п’ять років?».

 

Під час заходу експерти презентують результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного на замовлення ЦППР у межах проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади», який фінансується ЄС. Опитування охопило 30 найбільших міст України (включно з усіма обласними центрами), за винятком міст в окупованому Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

 

Також окремо експерти мережі UPLAN представлять результати фахового моніторингу 50 ЦНАП України (30 найбільших міст та 20 ЦНАП в ОТГ).

 

Спікери розкажуть:

 • як громадяни оцінюють якість адмінпослуг загалом і яка динаміка за 5 років;
 • у яких найбільших містах України ЦНАП найкращі, а в яких гірші;
 • чи можуть ЦНАП у сільських ОТГ конкурувати з міськими ЦНАП;
 • як змінився рівень корупції у сфері адмінпослуг.

 

Запрошуємо представників ЗМІ та зацікавлених експертів.

 

Що?         Прес-конференція «Якість адміністративних послуг в Україні: що змінилося за останні п’ять років?»

                  

Де?           Інформагентство «Укрінформ», вулиця Богдана Хмельницького, 8/16, м. Київ

 

Коли?      4 вересня 2019 року, 10:30 – 11:30.

 

Спікери:

 • Віктор Тимощук, заступник Голови правління Центру політико-правових реформ
 • Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
 • Анна Колохіна, керівниця Дніпровського центру соціальних досліджень
 • Олег Конотопцев, експерт Фонду місцевої демократії

 

Мова заходу: українська.

 

Акредитація для ЗМІ за посиланням. Додаткова інформація: Мар’яна Добоні, doboni@pravo.org.ua, 066 335 82 83

 

Довідкова інформація: Дворічний проект ЄС «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» триває з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2019 року. Мета − поінформувати експертів, громадськість та ЗМІ про реформи у судовій, конституційній та правоохоронній сферах, боротьбі з корупцією. Зокрема, виконавець проекту Центр політико-правових реформ вже провів заходи щодо вибору суддів у Конституційний Суд, державного фінансування партій, діяльності антикорупційних органів, реформи Верховного Суду, перспектив запуску Державного бюро розслідувань. Бюджет проекту: 762 тис. євро.

 

 

***

 

Press conference
"Quality of administrative services in Ukraine: what has changed during the last five years?"

 

On 4 September, the Centre of Policy and Legal Reform (CPLR) in cooperation with the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation and the UPLAN Network will hold a press conference in IA Ukrinform at 10:30 on "Quality of administrative services in Ukraine: what has changed during the last five years?"

 

During the event, the experts will present the results of a sociological survey conducted at the request of CPLR in the framework of the EU-funded project “Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Government”. It covered 30 largest Ukrainian cities (including all regional centers), with the exception of cities in Crimea and the occupied territories of Donetsk and Luhansk regions.

 

The UPLAN network experts will also present the results of the professional monitoring of 50 CPASs in Ukraine (30 largest cities and 20 CPASs in the associations territorial communities).

 

Speakers will discuss the following topics:

 • how citizens evaluate the quality of administrative services in general and what is the dynamics over 5 years;
 • which cities of Ukraine have the best and worse CPASs;
 • whether the CPASs in the associations of territorial communities can compete with municipal CPASs;
 • how the level of corruption in the administrative services sector has changed.

 

We invite media representatives and interested experts.

 

What?            Press conference "Quality of administrative services in Ukraine: what has changed during the last five years?"

 

Where?         Ukrinform Information Agency, 8/16 Bohdana Khmelnytskogo street, Kyiv

 

When?          4 September 2019, 10:30 – 11:30.

 

Speakers:     Victor Tymoshchuk, deputy Head of the Board, Centre of Policy and Legal Reform

      Iryna Bekeshkina, Director of the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation

      Anna Kolokhina, Head of the Dnipro Center for Social Research

      Oleg Konotoptsev, expert of the Local Democracy Fund

 

The event will be held in Ukrainian.

 

Media accreditation is possible through this link. For more information, please contact Mariana Doboni via doboni@pravo.org.ua or at 066 335 8283.

 

Background Information: The two-year EU-funded project Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Governmentlasts from October 1, 2017 until September 30 2019. Its goal is to raise awareness among experts, the public and media about reforms in the judicial and constitutional sector, the fight against corruption, criminal justice, etc. The project implementer, the Centre of Policy and Legal Reform, has already held various separate events to inform society about the selection of judges to the Constitutional Court, the state funding of parties, the activities of anti-corruption bodies, the reform of the Supreme Court, and prospects of the launch of the State Bureau of Investigations. The project’s budget is EUR 762,000.

Редакторські розділи: