San Marino

Organigram ESZD

01/01/2022 - 08:00
Structure and Organigramme

Organigram ESZD ponazarja njeno strukturo.

Večino vsakodnevnega dela na sedežu ESZD nadzirajo generalna sekretarka in njeni namestniki.

Pet velikih oddelkov pokriva različna območja sveta – Azijo in Pacifik, Afriko, Evropo in Srednjo Azijo, širši Bližnji vzhod ter Ameriki.

Editorial Sections:

Author