Saba

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

I dag lämnar Förenade kungariket Europeiska unionen och blir ett tredjeland. Även om vi beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna vår union, respekterar vi fullt ut detta val och är vi beredda att gå vidare.

Europeiska unionens diplomatiska representation kommer hädanefter att ombesörjas av en EU-delegation under mitt överinseende som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini har lagt fram den tredje lägesrapporten om genomförandet av EU:s globala strategi ”The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward”, som kommer att diskuteras av EU:s utrikes- och försvarsministrar vid utrikesrådet den 17 juni 2019 i Luxemburg. Rapporten tittar på de framsteg som gjorts de senaste tre åren, sedan den globala strategin lades fram i juni 2016. Man fokuserar på fem prioriterade områden – unionens säkerhet, motståndskraften hos stater och samhällen i öster och söder, en integrerad strategi för konflikter och kriser, samarbetsgrundade regionala ordningar samt global styrning under 2000-talet – och visar möjliga vägar framåt för de kommande åren.

Den höga representanten, Federica Mogherini, föreslår i dag med stöd av kommissionen att upprätta en europeisk fredsbevarande resurs. Den europeiska fredsbevarande resursen är en fond utanför den fleråriga budgetramen som utformats för att förebygga konflikter, bevara freden och stärka den internationella säkerheten runt om i världen till förmån för våra medborgare och partnerländer.

I den allt hårdare globala miljön måste Europeiska unionen satsa mer på att öka sin förmåga att förebygga konflikter, skapa fred och öka den internationella säkerheten. Genom att föreslå en ny europeisk fredsfacilitet tar Europeiska unionen ytterligare ett steg mot att befästa sin roll som global aktör.