Saba

Az Európai Külügyi Szolgálatról (EKSZ)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Európai Unió diplomáciai szolgálata. Az EKSZ segíti az EU külügyi vezetőjét – az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét – az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának végrehajtásában.

 

Az EKSZ munkájának egyik fő eleme, hogy szorosan együttműködik az uniós tagállamok külügyminisztériumaival és védelmi minisztériumaival, valamint más uniós intézményekkel, például az Európai Bizottsággal, a Tanáccsal és a Parlamenttel, továbbá szoros munkakapcsolatban áll az Egyesült Nemzetek Szervezetével és más nemzetközi szervezetekkel is.

Az EKSZ székhelye Brüsszelben található, a szolgálat ugyanakkor a világszerte jelen levő uniós diplomáciai képviseletek kiterjedt hálózatára támaszkodik, és égisze alatt európai köztisztviselők, az uniós tagállamok külügyi szolgálatainak diplomatái, valamint a világ különböző országaiban dolgozó helyi alkalmazottak működnek együtt.

Székhely

Az EKSZ élén Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnöke áll.

Az EKSZ székhelyén végzett napi munka legnagyobb részét Helga Schmid főtitkár felügyeli, akinek munkáját három főtitkárhelyettes segíti: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard és Pedro Serrano.

Az EKSZ földrajzi és tematikus igazgatóságokra oszlik.

Öt nagy szervezeti egység foglalkozik a világ különböző területeivel (Ázsia és a Csendes-óceán térsége, Afrika, Európa és Közép-Ázsia, a Közel-Kelet tágabb térsége, valamint az amerikai kontinens).

Külön szervezeti egységek foglalkoznak olyan globális és többoldalú kérdésekkel, mint például az emberi jogok, a demokráciatámogatás, a migráció, a fejlesztés, a válságokra való reagálás, valamint az igazgatási és pénzügyi kérdések.

Az EKSZ a közös biztonság- és védelempolitikához (KBVP) kapcsolódó, fontos tervezési és válságreagálási részlegekkel is rendelkezik. Az Európai Unió Katonai Törzse a közös katonai szakértelem forrása az EKSZ-en belül, amely tanácsokkal látja el a főképviselőt/alelnököt katonai és biztonsági kérdésekben.

További információkért lásd az EKSZ legfrissebb szervezeti ábráját.

Az Unió küldöttségei

A Lisszaboni Szerződés óta az EKSZ felelős az Unió küldöttségeinek és hivatalainak világszerte történő működtetéséért.

A küldöttségek alapvető szerepet töltenek be az EU és az uniós polgárok világszerte történő képviseletében, valamint a hálózatok és partnerségek kiépítésében. Fő feladatuk az Unió képviselete abban az országban, ahol a székhelyük található, valamint az, hogy előmozdítsák az EU értékeit és érdekeit.

Ők felelnek az Unió és a fogadó ország közötti kapcsolatokat érintő valamennyi szakpolitikai területért – legyen szó politikai, gazdasági, kereskedelmi vagy emberi jogi kérdésekről –, valamint a civil társadalmi partnerekkel való kapcsolatok kiépítéséért.

Ezenkívül elemzik a fogadó országban bekövetkező politikai fejleményeket, és beszámolnak azokról. A küldöttségek továbbá projekteken és támogatásokon keresztül programozzák a fejlesztési együttműködést. A küldöttségek munkájának egyik alapvető vetülete a nyilvános diplomácia, amely az Unió láthatóságának, ismertségének és megértésének előmozdításából tevődik össze.

Az Unió küldöttségei tulajdonképpen diplomáciai képviseletek, amelyek rendszerint egyetlen országért felelősek, ám vannak olyan küldöttségek is, amelyek tevékenysége több országot fed le. Az EU nemzetközi szervezetek – mint például az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Kereskedelmi Világszervezet – mellé rendelt küldöttségekkel is rendelkezik.

Editorial Sections: