Saba

Uniunea Europeană și șase țări partenere din est stabilesc obiective și planuri de acțiune pentru a proteja în continuare mediul și a profita de oportunitățile unei dezvoltări mai ecologice

Chisinau, 02/07/2019 - 15:00, UNIQUE ID: 190702_12
Press releases

Pe 27-28 iunie, Uniunea Europeană, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina s-au întâlnit pentru a defini prioritățile, obiectivele și acțiunile specifice în vederea conlucrării și a protejării în continuare a mediului, precum și a folosirii active a oportunităților pentru o dezvoltare mai ecologică. În cadrul programului finanțat de UE „Uniunea Europeană pentru mediul înconjurător” (EU4Environment), reprezentanții de nivel înalt din țările partenere din Est, statele membre ale Uniunii Europene, instituțiile Uniunii Europene, partenerii internaționali (OCDE, CEE-ONU, Programul ONU pentru Mediu (UNEP), UNIDO și Banca Mondială), au participat la un eveniment inaugural la Bruxelles.

 

Evenimentul a oferit tuturor partenerilor posibilitatea de a conveni asupra unor planuri de lucru specifice fiecărei țări pentru îmbunătățirea și implementarea politicilor care pot stimula o creștere economică prietenoasă mediului și pentru a spori reziliența societăților și bunăstarea cetățenilor.

 

“Cooperarea noastră în domeniul mediului cu țările partenere din Europa de Est este mai puternică ca niciodată și aduce deja beneficii tangibile vieții cotidiene cetățenilor din întreaga regiune. Împreună, UE și cei șase parteneri din Europa de Est depun eforturi pentru a spori ambiția noastră comună de a soluționa provocările legate de protecția mediului și de schimbările climatice. Nu este timp de pierdut. Întâlnirea de astăzi a adus toți partenerii împreună pentru a ajunge la un acord cu privire la următorii pași.” a declarat Katarína Mathernová, Director general adjunct pentru Politica de vecinătate și Negocierile de extindere a Comisiei Europene.

 

Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina și-au luat angajamentul să implementeze activ Obiectivele de dezvoltare durabilă și alte angajamente internaționale, inclusiv cele privind combaterea schimbărilor climatice în cadrul Acordului de la Paris. În plus, în cadrul Parteneriatului estic, Uniunea Europeană, împreună cu toți partenerii săi, de asemenea, au convenit asupra anumitor obiective în cadrul celor „20 de rezultate pentru 2020”. În acest context, programul EU4Environment susține țările în tranziția către economii mai ecologice, mai eficiente și durabile, precum și în soluționarea provocărilor legate de mediu. Măsurile suplimentare vor fi implementate în cadrul programului EU4Climate.

 

Inițiativa EU4Environment se bazează pe realizările programelor anterioare finanțate de UE, care au adus schimbări importante de politică și măsuri la nivel de întreprinderi. De exemplu, lucrul în cadrul proiectelor anterioare a contribuit la adoptarea unor noi legi privind evaluarea de mediu a strategiilor, planurilor și proiectelor de investiții în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Mai mult de 400 de întreprinderi au primit consultanță de specialitate pentru a identifica soluții ecologice care au rezultat în economisirea anual de aproximativ 10 milioane de euro. Cele șase țări partenere din est au identificat, de asemenea, zone suplimentare de conservare a naturii cu un teritoriu de patru ori mai mare decât teritoriul Belgiei.

 

Context:

 

Inițiativa EU4Environment este un proiect finanțat de Uniunea Europeană cu o valoare de 20 de milioane de euro pentru a sprijini Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în implementarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice, îmbunătățind politicile și legislația în domeniul climei și micșorând impactul schimbărilor climatice asupra vieții oamenilor. Proiectul EU4Environment lucrează cu cele șase țări pentru a păstra și utiliza mai bine capitalul lor natural, pentru a spori bunăstarea ecologică a oamenilor și pentru a profita de noi oportunități de dezvoltare. De exemplu, întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, sunt sprijinite pentru a economisi energie, apă și materiale. Experți internaționali de vârf acordă consultații și administrațiilor naționale în ceea ce privește o mai bună guvernanță în domeniul mediului, cum ar fi asigurarea respectării legilor, utilizarea eficientă a finanțelor publice și consolidarea capacităților administrative.

Pentru mai multe informații despre EU4Environment:

 

https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4environment

 

Despre Adunarea regională EU4Environment:

 

http://www.oecd.org/environment/outreach/inaugural-eu4environment-regional-assembly.htm

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

 

Peter Carlson, Coordonator pe comunicare, EU4Environment, OCDE, peter.carlson@oecd.org.

 

Secțiuni editoriale: