Online „karavan“ konsultacija o Smjernicama EU za podršku civilnom društvu u regionu

25/02/2021 - 16:41
News stories

Oko 85 ljudi okupilo se trećeg dana online „karavana“ konsultacija o Smjernicama EU za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja, 2021. - 2027., posvećene Crnoj Gori. Predstavnici NVO, donatora, međunarodnih organizacija i državnih institucija razgovarali su o važnosti Smjernica i posjedovanju jasnih i mjerljivih pokazatelja rezultata.

Šef jedinice za Regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan - Civilno društvo i socijalna inkluzija pri DG NEAR Kolin Volfe rekao je da kreatori politike i zvaničnici u regionu i u Crnoj Gori treba da razumiju međunarodne standarde i očekivanja. Smatra da posebno treba da se posvete unaprjeđenju interakcije između civilnog društva i vlasti, na način koji će olakšati komunikaciju i učiniti je održivom i u budućnosti, kako bi se civilno društvo zaista čulo.

Menadžerka programa u Delegaciji EU u Crnoj Gori Ana Lorentzen rekla je da je zadovoljstvo vidjeti koliko je ovo savjetovanje izazvalo interesovanje nevladinih organizacija, partnera i institucija u Crnoj Gori. Ona je napomenula da smjernice pružaju vrlo jasna mjerila i indikatore za postizanje glavnog cilja podrške EU civilnom društvu, a to je jačanje participativne demokratije u zemljama poput Crne Gore koja je zemlja koja je pristupila EU. Razgovarano je o aktuelnom pravnom okviru za razvoj civilnog društva, uključujući strategiju za omogućavanje okruženja za civilno društvo, Zakon o volontiranju i Zakon o NVO.

Editorial Sections: