Poziv za dostavljanje predloga za nagradu EU za istraživačko novinarstvo

06/02/2020 - 20:27
News stories

Otvoren je konkurs za dostavljanje istraživačkih radova novinara iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske za dodjelu godišnje nagrade EU za istraživačko novinarstvo

Prijave se mogu podnositi za istraživačke radove objavljene od 1. januara do 31. decembra 2019. godine koji obrađuju teme iz oblasti slobode izražavanja, vladavine prava, transparentnosti, zloupotrebe položaja, nepoštovanja osnovnih ljudskih prava i korupcije.

Nagradni fond za Crnu Goru za 2020. godinu (za dostignuća u 2019. godini) iznosi 10.000 EUR. Prva nagrada je 5.000 EUR, druga 3.000 EUR, a treća 2.000 EUR.

Pravo da se kandiduju imaju pojedinci ili grupe novinara, bez obzira na novinarski format (štampani, online, radijski i televizijski) radovima koji su objavljeni ili emitovani u medijima u Crnoj Gori na službenom, manjinskim ili međunarodnim jezicima.

Uslove za prijavu ispunjavaju samo one priče koje su objavljene ili emitovane u štampanom  mediju, online, na radiju ili televiziji tokom 2019. godine.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj ima za cilj promovisanje izvanrednih dostignuća istraživačkih novinara, kao i poboljšanje vidljivosti kvalitetnog istraživačkog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske.

Ovim se nastavlja realizacija projekta regionalnih nagrada EU za istraživačko novinarstvo u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj kao i deo tekućeg projekta „Podizanje kvaliteta vijesti i nezavisnog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija.

Svi uključeni projektni partneri imaju široku ekspertizu u oblasti slobode medija i priznati su lokalno i međunarodno kao jake nezavisne medijske organizacije.

Žiri za EU ​​nagradu čine medijski stručnjaci, od kojih su neki projektni partneri – BIRN Albanija, Tirana, Albanija, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN-CG, Podgorica Crna Gora, BIRN Hub, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BIRN Srbija, Beograd, Srbija, Nezavisni sindikat novinara i medijskih radnika (SSNM), Skoplje, Sjeverna Makedonija

Drugi dolaze iz opsežnih mrežnih projekata koje imaju članovi projektnih partnera, kao što su urednici, članovi akademske zajednice i zaslužni novinari.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 5. mart 2020. godine.

Nagrade se dodeljuju godišnje u svih šest zemalja zapadnog Balkana i Turskoj.

Na sljedećem linku preuzmite formular prijave i upustvo za prijavljivanje. 

PREUZMI

Za više detalja kontatirajte: assistantcincg@gmail.com

Editorial Sections: