Koronavirus: Komisija predlaže jačanje koordinacije bezbjednog putovanja u EU

25/11/2021 - 14:03
News stories

 

Evropska komisija je predložila da se ažuriraju pravila o koordinaciji bezbjednog i slobodnog kretanja u EU, koja su donijeta kao odgovor na pandemiju COVID-19.

Od ljeta, primjena vakcina je značajno porasla i EU digitalni COVID sertifikat je uspješno uveden, sa više od 650 miliona sertifikata izdatih do danas. Istovremeno, epidemiološka situacija u EU nastavlja da se razvija sa nekim državama članicama koje preduzimaju dodatne mjere javnog zdravlja, uključujući davanje dopunskih vakcina. Uzimajući u obzir sve te faktore, Komisija predlaže snažniji fokus na pristup mjerama putovanja zasnovan na „osobi“ i standardni period prihvatanja sertifikata o vakcinaciji od 9 mjeseci od primarne serije vakcinacije. Period od 9 mjeseci uzima u obzir smjernice Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) o primjeni dodatnih doza od 6 meseci, i predviđa dodatni period od 3 mjeseca kako bi se osiguralo da se nacionalne kampanje vakcinacije mogu prilagoditi i građani mogu imati pristup dopunskim dozama.

Komisija takođe predlaže ažuriranje mape semafora EU; kao i uprošćeni postupak 'kočenja u nuždi'.

Komisija takođe predlaže ažuriranje pravila o putovanjima u EU.

Ključna ažuriranja zajedničkog pristupa mjerama putovanja unutar EU koje je predložila Komisija su:

• Fokus na „pristup zasnovan na ličnosti“: osoba koja ima važeći EU digitalni COVID sertifikat u principu ne bi trebalo da podliježe dodatnim ograničenjima, kao što su testovi ili karantin, bez obzira na mjesto polaska u EU. Od osoba bez EU digitalnog COVID sertifikata moglo bi se zahtjevati da se podvrgnu testu prije ili poslije dolaska.

• Standardna validnost sertifikata o vakcinaciji: Da bi se izbjegli različiti i remetilački pristupi, Komisija predlaže standardni period prihvatanja od 9 mjeseci za potvrde o vakcinaciji izdate nakon završetka primarne serije vakcinacije. Period od 9 mjeseci uzima u obzir smjernice Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) o primjeni dodatnih doza od 6 mjeseci, i predviđa dodatni period od 3 mjeseca kako bi se osiguralo da se nacionalne kampanje vakcinacije mogu prilagoditi i građani mogu imati pristup dopunskim dozama. To znači da, u kontekstu putovanja, države članice ne bi trebalo da odbiju potvrdu o vakcinaciji koja je izdata manje od 9 mjeseci od primjene posljednje doze primarne vakcinacije. Države članice treba odmah da preduzmu sve neophodne korake da obezbjede pristup vakcinaciji za one grupe stanovništva čiji se prethodno izdati sertifikati o vakcinaciji približavaju ograničenju od 9 mjeseci.

• Dopunske doze: Za sada ne postoje studije koje se izričito bave efikasnošću dopunskih doza na prenošenje COVID-19 i stoga nije moguće odrediti period prihvatanja za dopunske doze. Međutim, s obzirom na nove podatke, može se očekivati da zaštita od dopunske vakcinacije može trajati duže od one koja je rezultat primarne serije vakcinacija. Komisija će pažljivo pratiti nove naučne dokaze o ovom pitanju. Na osnovu takvih dokaza, Komisija može, ako je potrebno, predložiti odgovarajući period prihvatanja i za potvrde o vakcinaciji izdate nakon primljene dopunske doze.

• Mapa semafora EU je prilagođena: kombinovanje novih slučajeva sa primenom vakcina u regionu. Mapa bi bila uglavnom u informativne svrhe, ali bi služila i za koordinaciju mjera za područja sa posebno niskim („zeleno“) ili posebno visokim („tamnocrvena“) cirkulacijom virusa. Za ove oblasti bi se primjenjivala posebna pravila odstupajući od „pristupa zasnovanog na ličnostima“. Za putnike iz „zelenih” područja ne bi trebalo primjenjivati nikakva ograničenja. Treba obeshrabriti putovanja u i iz „tamnocrvenih“ područja, s obzirom na veliki broj novih infekcija tamo, a osobe koje nisu vakcinisane niti su se oporavile od virusa trebalo bi da budu obavezne da se podvrgnu testu prije odlaska i da budu u karantinu po dolasku (uz posebna pravila za neophodne putnike i djecu mlađu od 12 godina).

• Izuzeci od određenih mjera putovanja: trebalo bi da se primenjuju za prekogranične putnike, djecu mlađu od 12 godina i osnovne putnike. Spisak neophodnih putnika trebalo bi da se smanji jer su mnogi putnici koji se nalaze na trenutnoj listi imali priliku da se vakcinišu u međuvremenu.

• Pojednostavljena procedura „kočenja u slučaju nužde“: hitna procedura namjenjena odlaganju širenja mogućih novih varijanti COVID-19 ili rješavanju posebno ozbiljnih situacija treba da bude pojednostavljena i operativnija. To bi uključivalo obavještenje država članica Komisiji i Savjetu i okruglom stolu Savjeta za Integrisani odgovor na političku krizu (IPCR).

Da bi se omogućilo dovoljno vremena za implementaciju koordinisanog pristupa, Komisija predlaže da se ova ažuriranja primjenjuju od 10. januara 2022.

Editorial Sections:

Author