Međunarodni dan demokratije: Zajednička izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Josepa Borrelja i potpredsjednice Dubravke Šuica

14/09/2021 - 15:35
News stories

 

Bilo da vam je stalo do klimatskih promjena, poslova, ekonomije ili rasne i socijalne pravde, vaš glas će se čuti samo i vaš glas će se računati samo ako živite u demokratiji.

Međutim, povjerenje evropskih građana u demokratiju ne može i ne smije se uzeti zdravo za gotovo. Pandemija COVID-19 testirala je povjerenje građana u demokratske institucije osmišljene da im služe, dok su prijetnje i nasilje nad novinarima i politička polarizacija porasli.

U ovim izazovnim vremenima, EU će ostati postojana i otvorena pristalica demokratije, ljudskih prava i vladavine prava širom svijeta i unutar EU. Potrebni su zajednički napori, zajedno sa novom perspektivom podrške demokratiji koja pruža rezultate građanima. Ovaj posao počinje kod kuće.

Promovisanje slobodnih i poštenih izbora, obezbjeđivanje vladavine prava i slobode medija gradivni su elementi za stvaranje prostora u kome se svaki građanin osjeća slobodnim i osnaženim. Više nego ikad moramo braniti sposobnost slobodnih i pluralističkih medija da blagovremeno omoguće pristup pouzdanim i tačnim informacijama i da se bore protiv dezinformacija. Nastavićemo da radimo na tome da naše demokratije učinimo otpornijim i inovativnijim, koristeći prednosti koje pružaju nove tehnologije. Stvorićemo sve više mogućnosti za uključivanje građana kroz niz pristupa promišljene demokratije. Akcioni plan za evropsku demokratiju postavlja mjere za promovisanje slobodnih i poštenih izbora, jačanje slobode medija i pluralizma i suprotstavljanje dezinformacijama.

Širom svijeta povećavamo svoju finansijsku i političku podršku onima koji, bez obzira na pol ili porijeklo, promovišu demokratsko učešće i inkluziju, obezbjeđuju institucionalne kontrole i ravnoteže i drže donosioce odluka odgovornim. Gradimo saveze sa svima onima koji su posvećeni očuvanju univerzalnih prava i sloboda, sa demokratskim vladama, ali i sa međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva, parlamentima, političkim strankama, nezavisnim medijima, blogerima, braniteljima ljudskih prava i aktivistima. Misije EU za posmatranje izbora ostaju sastavni dio naše posvećenosti pružanju pomoći našim partnerima širom svijeta kada su u pitanju demokratija, ljudska prava i vladavina prava u cijelom svijetu.

Mladi i tinejdžeri širom svijeta pozivaju na klimatske akcije ili na odbranu ljudskih prava. Oni su aktivni građani i agenti promjena. Ovogodišnja sveobuhvatna Strategija o pravima djeteta EU definiše konkretne akcije za osnaživanje djece u EU i širom svijeta, uzimajući u obzir njihove ideje, nade i snove. Sljedeće godine pokrenućemo EU platformu za učešće djece i pojačati napore za povećanje učešća djece u našim društvima.

Ove godine započela je Konferencija o budućnosti Evrope, jedinstvena i pravovremena prilika za evropske građane da raspravljaju o evropskim izazovima i prioritetima. Konferencija dovodi građane u srce kreiranja politika u EU. Obavezali smo se da slušamo Evropljane i da pratimo preporuke koje je dala Konferencija. Njihova vizija može pokrenuti promjenu ka demokratiji prikladnoj za budućnost. To je samo početak.

Ovim obnavljamo našu posvećenost izgradnji zdravijih, jačih i ravnopravnijih društava za sve, gdje su svi uključeni, poštovani, zaštićeni i osnaženi. Ovako ćemo ojačati naše demokratije.

Editorial Sections:

Author