Palau and the EU

EĀDD struktūrshēma

25/06/2020 - 10:34
Structure and Organigramme

EĀDD struktūrshēma ataino dienesta struktūru.

Lielāko daļu ikdienas darba EĀDD galvenajā mītnē pārrauga ģenerālsekretāre un ģenerālsekretāres vietnieki.

Pieci lieli departamenti aptver dažādas pasaules teritorijas – Āziju un Klusā okeāna reģionu, Āfriku, Eiropu un Vidusāziju, plašāko Tuvo Austrumu reģionu un Amerikas kontinentus.

Editorial Sections: