Monaco

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

הצהרה של הנציגה העליונה/סגנית הנשיא פדריקה מוגריני על יום השואה הבינלאומי

לפני שישים ושמונה שנים הציע שר החוץ הצרפתי רוברט שומאן רשות משותפת לפקח על ייצור פחם ופלדה צרפתית וגרמנית ובכך יזם פרויקט שאפתני ומדהים, שעיצב את מהלך ההיסטוריה האירופית והגדיר מחדש את מקומה של אירופה בעולם. פרויקט זה - של שלום, של שותפות, של ערכים משותפים וסולידריות - רחוק מלהסתיים.

 

ב-10 בדצמבר, יציינו האיחוד האירופי והמדינות החברות בו את יום זכויות האדם הבינלאומי. בשעה שאי-שוויון והפרות של זכויות אדם מערימים קשיים הולכים וגוברים ברחבי העולם, וסכסוכים נמשכים במדינות כמו סוריה, חשוב על אחת כמה וכמה שנכפיל את מאמצינו להגן על זכויות כל בני האדם. זוהי הסיבה לכך שאנחנו מצטרפים השנה לקריאה שמפנה ארגון האומות המאוחדות לאנשים לעמוד על זכויותיו של הזולת.