Monaco

Povezovanje Evrope in Azije – gradniki strategije EU

19/09/2018 - 12:00
Documents

SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI