Monaco

Konnessjoni bejn l-Ewropa u l-Asja - Elementi fundamentali għal Strateġija tal-UE

19/09/2018 - 12:00
Documents

KOMUNIKAZZJONI KONĠUNTA LILL-PARLAMENT EWROPEW, IL-KUNSILL, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW, IL-KUMITAT TARREĠJUNI U L-BANK EWROPEW TAL-INVESTIMENT