Middle East Peace Process

הודעה משותפת של שליחי הקוורטט

Jerusalem, 13/07/2017 - 17:05, UNIQUE ID: 170713_5
Joint Statements

הודעה משותפת של שליחי הקוורטט

ב -13 ביולי נפגשו בירושלים השליחים של הקוורטט לענייני המזרח התיכון כדי לדון במאמצים הנוכחיים לקדם את השלום במזרח התיכון, כמו גם במצב המידרדר ברצועת עזה.

השליחים הביעו דאגה רבה מהמצב ההומניטארי המחריף בעזה ודנו במאמצים הנוכחיים לפתרון המשבר.

שליחי הפדרציה הרוסית, ארצות הברית, האיחוד האירופי והאו"ם הסכימו להיפגש שוב ולהמשיך את ההתקשרות השוטפת שלהם עם ישראלים ופלסטינים, ובעלי עניין מרכזיים באזור.


 

Languages: