Liechtenstein

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1591

Children account for 22% of all victims of trafficking. The majority of child victims are girls, almost 78%. The EU Anti-Trafficking Day is a reminder that trafficking of children remains a serious threat in the EU.

On the European and World Day against Death Penalty, the EU together with the Council of Europe reaffirms its strong opposition to the use, in any circumstance, of the death penalty. Capital punishment has no place in our days, in any part of the world. It has no established deterrent effect and it makes judicial errors irreversible

On the European and World Day against the Death Penalty, the European Union and the Council of Europe reaffirm their firm opposition to capital punishment at all times and in all circumstances. The death penalty is a cruel, inhuman and degrading punishment contrary to the right to life. Its abolition is essential to ensure respect for human dignity.

في اليوم الأوروبي والعالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يؤكد الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا معارضتهما الشديدة لعقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف. فعقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة تتعارض مع الحق في الحياة. وإن إلغائها ضروري لضمان احترام كرامة الإنسان.

在歐洲和世界反死刑日,歐洲聯盟和歐洲理事會重申其堅決反對在任何時候及任何處境下的死刑。死刑是殘忍、不人道也有辱人格的懲罰,並且與生命權相悖。廢除死刑對確保尊重人類尊嚴為至關重要。

В Европейский и Всемирный день против смертной казни, Европейский Союз и Совет Европы вновь подтверждают свое решительное неприятие применения высшей меры наказания в любое время и при любых обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унизительным наказанием, противоречащим праву на жизнь. Ее отмена необходима для обеспечения уважения человеческого достоинства.

O'lim jazosiga qarshi Yevropa va Jahon kunida, Yevropa Ittifoqi va Yevropa Kengashi har doim va har qanday sharoitda o'lim jazosidan qat'iy rad etishlarini yana bir bor ta'kidlaydilar. O'lim jazosi - shafqatsiz, g'ayriinsoniy va qadr -qimmatni kamsituvchi, yashash huquqiga zid bo'lgan jazodir. Uning bekor qilinishi inson qadr -qimmatini hurmat qilishni ta'minlash uchun zarur.

Ölüm Cəzasına Qarşı Avropa və Ümumdünya Günündə Avropa İttifaqı və Avropa Şurası hər zaman və bütün hallarda ölüm cəzasının qətiyyətlə əleyhinə olduqlarını bir daha təsdiqləyirlər. Ölüm cəzası yaşamaq hüququna zidd olan qəddar, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan cəzadır. Onun ləğvi insan ləyaqətinə hörməti təmin etmək baxımından vacibdir.

Oggi celebriamo la Giornata Internazionale della Democrazia. Mentre il mondo si riprende lentamente dalla pandemia, assistiamo alle molteplici minacce poste alla democrazia nelle società di tutto il mondo. È il momento di assicurare che i valori democratici universali che sosteniamo siano difesi al fine di ricostruire società più forti e resilienti.

Pages