Liechtenstein

EIVT organizacinė schema

01/09/2021 - 09:00
Structure and Organigramme

EIVT organizacinėje schemoje pavaizduota jos struktūra.

Daugumą kasdienio darbo EIVT būstinėje prižiūri generalinis sekretorius ir jo pavaduotojai.

Penkių didelių departamentų veikla aprėpia atskiras pasaulio dalis – Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, Afriką, Europą ir Vidurinę Aziją, platesnį Artimųjų Rytų regioną ir Šiaurės ir Pietų Ameriką.

Editorial Sections:

Author