Liechtenstein

הצהרה של הנציגה העליונה/סגנית הנשיא פדריקה מוגריני על יום השואה הבינלאומי

Bruxelles, 25/01/2019 - 15:44, UNIQUE ID: 190124_6
Statements by the HR/VP

הצהרה של הנציגה העליונה/סגנית הנשיא פדריקה מוגריני על יום השואה הבינלאומי

ביום השואה אנו זוכרים את אלה שנרצחו בשל פשעם היחיד - עצם היוולדם. אנו זוכרים את הניסיון השיטתי של המשטר הנאצי ושותפיו להשמיד את העם היהודי וקבוצות אחרות - בשל מוצאם האתני, אמונתם או נטייתם המינית.

 

יום זה מוקדש לזיכרון, והוא מוקדש לציון המעשים שאנו עושים בימינו אלה. ליליאנה סגרה - סנטורית איטלקייה לכל החיים ושורדת שואה - אמרה לאחרונה שזיכרון השואה חייב לעזור לאירופאים החיים היום "להתנער מהפיתוי להישאר אדישים כלפי אי צדק הסובב אותנו, להמשיך לעמוד על המשמר, ושכל אחד יהיה מודע לאחריותו כלפי הזולת".

 

הזיכרון הוא אחריות אישית וקולקטיבית, במיוחד בזמנים שבהם האנטישמיות מרימה שוב ראש, תאוריות קונספירציה אנטישמיות צומחות שוב, ובזמנים שבהם תקיפת יהודים ופגיעה בזיכרון השואה הן תופעות נפוצות מדי - בתוך אירופה ומחוצה לה. לכן, יותר מתמיד, מחובתנו "להמשיך לעמוד על המשמר" כנגד גזענות ואפליה מכל הסוגים, בין אם הן מהסוג הישן ובין אם מהסוג החדש, מחובתנו להגיב ולפעול.

 

האיחוד האירופי תמיד היה ותמיד ימשיך להיות מעורב ומחויב לפעול נגד כל צורה וביטוי של אנטישמיות, לרבות הניסיונות לנהוג כלפיה בסלחנות, להצדיקה או להמעיט בחשיבות השואה. הפרויקט המודרני של מיזוג אירופי נוצר כתשובה למלחמת העולם השנייה ולשואה. האיחוד האירופי הוקם בראש ובראשונה על בסיס ההחלטה לומר "לעולם לא עוד". הבחנו בכך שהגיוון ביבשת הוא זה שמחזק אותנו, ושימורו הפך להיות מטרה מהותית באיחוד שלנו - לרבות במדיניות החוץ שלנו.

 

אנטישמיות - וכל סוגי הגזענות - היא מתקפה על אותם יסודות שעליהם מושתת האיחוד האירופי: היא מתקפה על כולנו.

רובריקות:

נכתב על ידי