Greenland and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Днес Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава. Въпреки че съжаляваме за взетото от Обединеното кралство решение да напусне нашия Съюз, ние напълно зачитаме този избор и сме готови да продължим напред.

Дипломатическото представителство на Европейския съюз отсега нататък ще бъде осигурено от делегация на ЕС — под мое ръководство като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Днес върховният представител Федерика Могерини, с подкрепата на Комисията, предлага да се създаде Европейски механизъм за подкрепа на мира. Европейският механизъм за подкрепа на мира е извънбюджетен фонд за периода на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), насочен към предотвратяването на конфликти, опазването на мира и укрепването на международната сигурност в целия свят в полза на нашите граждани и партньори.

В една глобална среда на нарастващи предизвикателства Европейският съюз трябва да активизира своите действия, за да подобри способността си да предотвратява конфликти и да укрепва мира и международната сигурност. С предложението си за нов Европейски механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) Европейският съюз предприема още една крачка за затвърждаване на позицията си като фактор на световната сцена.

В една глобална среда на нарастващи предизвикателства Европейският съюз трябва да активизира своите действия, за да подобри способността си да предотвратява конфликти и да укрепва мира и международната сигурност. С предложението си за нов Европейски механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) Европейският съюз предприема още една крачка за затвърждаване на позицията си като фактор на световната сцена.