Greenland and the EU

Det nye europeiske Bauhaus-prosjektet skal kombinere bærekraft og estetikk for å bidra til det grønne skiftet

20/01/2021 - 09:46
News stories

Den nye europeiske Bauhaus-prosjektet kombinerer bærekraft og estetikk

18. januar lanserte Europakommisjonen designfasen av Det nye europeiske Bauhaus-initiativet, et prosjekt som tar sikte på å kombinere design, bærekraft, og investeringer for å bidra til målene i European Green Deal.

Målet med designfasen er å utforme konseptet ved å utforske ideer, identifisere behovene og utfordringene, samt å koble interesserte parter sammen.

Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, sier om prosjektet at «det handler om å matche bærekraft og stil for å bringe European Green Deal nærmere folks sinn og hjem. Vi trenger alle kreative sinn: designere, kunstnere, forskere, arkitekter og borgere, for å gjøre det nye europeiske Bauhaus til en suksess.

Bauhaus-prisene

Til våren vil Kommisjonen lansere den første utgaven av Bauhaus-prisene, og dermed åpne for forslag som integrerer nøkkelverdiene til initiativet og som kan inspirere til diskusjon om omvandlingen av europeiske lokalsamfunn. På et eget nettsted kan kunstnere, designere, ingeniører, forskere, gründere, arkitekter, studenter og alle interesserte dele ideer om hvordan Bauhaus skal formes og utvikle seg.

Bauhaus-ideene vil utvikles gjennom bruk av EU-midler på nasjonalt og regionalt nivå, og i løpet av de kommende månedene vil Kommisjonen dele ut priser til de beste forslagene.  

Veien videre

Bakgrunnen for Det nye europeiske Bauhaus er å bryte ned grensene mellom vitenskap, teknologi, kunst, kultur og sosial inkludering, og la design finne løsninger på hverdagslige problemer.

I neste fase av initiativet, 'leveransefasen', skal det settes opp fem pilotprosjekter for å utforme nye, stilige, bærekraftige og inkluderende løsninger. Målet med tredje fase, 'formidling', er å spre ideene og konseptene som definerer det nye europeiske Bauhaus via nye prosjekter, nettverksbygging og kunnskapsdeling i Europa og i verden.

Mer informasjon om Bauhaus-prosjektet finner du her. 

Redaksjonens innhold: