Greenland and the EU

Europakommisjonen vil modernisere EUs lovgivning om batterier

22/12/2020 - 10:03
News stories

EU moderniserer sitt batteriregelverk

Som et ledd i å nå EUs klimamål foreslår Europakommisjonen å modernisere EUs batteri-lovgivning. Batterier er en nøkkelteknologi i transisjonen for klimanøytralitet og en mer sirkulær økonomi.

Batterier skal være bærekraftige, effektive og trygge. Europakommisjonen foreslår obligatoriske krav for alle batterier på EU-markedet, som for eksempel bilbatterier, industrielle batterier og bærbare batterier. Kravene handler i stor grad om:

  • Bærekraft og sikkerhet. Det foreslås for eksempel regler om karbonavtrykk, krav om minimumsandel av gjenvunnet materiale, samt kriterier for varighet og ytelser.
  • End-of-life management. Andel innsamlede batterier bør øke og batterier resirkuleres.
  • Merking og informasjon.

Miljøvennlige krav vil også være avgjørende for utviklingen av en mer bærekraftig og konkurransedyktig batteriindustri i Europa og i verden.

Minimere miljøpåvirkningen fra (og med) batterier

Tiltakene som Kommisjonen foreslår vil bidra til å oppnå et klimanøytralt EU innen 2050. Bedre og mer effektive batterier vil være et viktig bidrag til blant annet elektrifiseringen av veitransport, som igjen vil redusere utslipp og øke inntoget av elektriske kjøretøy. Kommisjonen foreslår også et rammeverk som skal tilrettelegge for at visse typer batterier kan få et nytt liv, som tidligere elbil-batterier som blir en del av et system for energilagring.

Andel innsamlede bærbare batterier bør øke. Det nåværende tallet på 45% innsamlede bærbare batterier bør øke til 65% i 2025 og 70% i 2030. Alle innsamlede batterier bør resirkuleres og det må oppnås høye nivåer av gjenvinning, spesielt når det gjelder verdifulle materialer som kobolt, litium, nikkel og bly.

Med dette nye regelverket for batterier, vil fKommisjonen også fremme det grønne skiftet globalt og etablere en mal for lignende tiltak.

Mer om Europakommisjonens forslag kan du lese her.

Redaksjonens innhold: