Greenland and the EU

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

ESDZ to służba dyplomatyczna Unii Europejskiej. Wspiera unijnego szefa dyplomacji, czyli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

 

Jednym z najważniejszych aspektów działalności ESDZ jest prowadzenie bliskiej współpracy z ministerstwami spraw zagranicznych i obrony państw członkowskich UE oraz z unijnymi instytucjami, takimi jak Komisja Europejska, Rada i Parlament. ESDZ pozostaje także w ścisłym kontakcie z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Siedziba ESDZ mieści się w Brukseli, jednak instytucja ta nie mogłaby działać bez rozbudowanej sieci unijnych placówek dyplomatycznych na całym świecie. Jej personel to europejscy urzędnicy służby cywilnej, dyplomaci z państw członkowskich i pracownicy biur krajowych.

Kierownictwo i struktura

Na czele ESDZ stoi wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell.

Większość codziennych zadań wykonywanych w siedzibie ESDZ nadzoruje sekretarz generalna Helga Schmid oraz jej trzej zastępcy: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard i Pedro Serrano.

ESDZ dzieli się na dyrekcje geograficzne i tematyczne.

Pięć z nich zajmuje się poszczególnymi regionami świata: Azją i Pacyfikiem, Afryką, Europą i Azją Środkową, Bliskim Wschodem i Afryką Północną oraz Amerykami.

Odrębne wydziały są odpowiedzialne za kwestie globalne i wielostronne, takie jak prawa człowieka, wspieranie demokracji, migracja, rozwój, reagowanie kryzysowe oraz sprawy administracyjne i finansowe.

W ESDZ istnieją też ważne wydziały zajmujące się planowaniem w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz reagowaniem kryzysowym. Wspólną wiedzę na tematy militarne zapewnia w ESDZ Sztab Wojskowy UE, który doradza wysokiemu przedstawicielowi / wiceprzewodniczącemu w sprawach dotyczących wojskowości i bezpieczeństwa.

Więcej informacji o strukturze ESDZ zawiera najnowszy schemat organizacyjny.

Delegatury UE

Zgodnie z traktatem z Lizbony ESDZ prowadzi delegatury i biura UE na całym świecie.

Rolą delegatur jest reprezentowanie UE i jej obywateli w goszczących je krajach. Delegatury nawiązują partnerstwa i sieci kontaktów oraz propagują wartości UE i dbają o jej interesy.

Delegatury są odpowiedzialne za utrzymywanie z krajem przyjmującym stosunków niezależnie od dziedziny – czy jest to polityka, gospodarka, handel czy prawa człowieka. Muszą też nawiązywać kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym delegatury analizują wydarzenia polityczne w kraju przyjmującym i informują o nich. Przygotowują również programy współpracy na rzecz rozwoju realizowane poprzez projekty i dotacje. Jednym z zasadniczych aspektów działania delegatur jest ich publiczna rola dyplomatyczna polegająca na eksponowaniu znaczenia UE i szerzeniu wiedzy na jej temat.

Delegatury są misjami dyplomatycznymi i zazwyczaj ich kompetencje obejmują tylko jeden kraj, choć zdarza się, że dana placówka reprezentuje Unię w kilku państwach. UE ma swoje delegatury również przy organizacjach międzynarodowych takich jak ONZ czy WTO.

Editorial Sections: