French Southern Territories and the EU

Versterken van de banden tussen Europa en Azië – Bouwstenen voor een EU-strategie

19/09/2018 - 12:00
Documents

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ, HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK