Falkland Islands and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Vandaag verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en wordt het een derde land. Wij betreuren het besluit van het Verenigd Koninkrijk om onze Unie te verlaten, maar respecteren deze keuze ten volle en zijn klaar voor de volgende stappen.

 

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

Vandaag stelt hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini, met de steun van de Commissie, een Europese Vredesfaciliteit (EVF) voor. De EVF is een extrabudgettair fonds voor de loop¬tijd van het volgende meerjarig financieel kader om conflicten te voorkomen, vrede in stand te houden en de internationale veiligheid overal ter wereld te versterken, in het belang van onze burgers en onze partners.

In een steeds complexer mondiaal klimaat moet de Europese Unie haar inspanningen opschroeven om conflicten te voorkomen, vrede op te bouwen en de internationale veiligheid te versterken. Met het voorstel voor een nieuwe Europese vredesfaciliteit versterkt de Europese haar rol als wereldspeler.