Comoros and the EU

EU-nytt - 26. november 2020

26/11/2020 - 10:31
EU-nytt

EU med ny strategi for offshore fornybar energi 

19. november presenterte Europakommisjonen en strategi for offshore fornybar energi som skal bidra til å nå EUs ambisiøse klimamål. Offshore fornybar energiteknologi omfatter en rekke teknologier for ren energi, for eksempel bunnfast og flytende havvind, bølgekraft, tidevannskraft og flytende solenergi.

I strategien foreslås det å øke Europas vindkapasitet i havet fra dagens nivå på 12 GW til 60 GW innen 2030 og til 300 GW innen 2050.

Strategien vil oppmuntre til offentlige og private investeringer i ny infrastruktur og forskning, og vil gjøre det lettere for ulike regioner å samarbeide mer effektivt.

Les mer her


Kampen mot covid-19

Hele verden venter nå på en vaksine mot covid-19.

Siden august har Europakommisjonen signert kontrakter med ulike medisinselskaper om en coronavaksine, gitt at den er trygg og effektiv. Etterhvert som en vaksine er tilgjengelig, godkjent og autorisert for bruk på EU-nivå skal den distribueres ut på likt. Norge vil få tildelt vaksiner gjennom deltakelse i EUs innkjøpssamarbeid. 

Med et bidrag på 400 millioner euro deltar EU i COVAX-alliansen, som skal sørge for rettferdig tilgang til rimelige covid-19-vaksiner for alle land i verden. 12. november kunngjorde EU at de vil bidra med ytterligere € 100 millioner i tilskuddsmidler.

Mer informasjon finner du her.


EUs nye handlingsplan for menneskerettigheter og demokrati

I den nye handlingsplanen for 2020-2024 bekrefter EU sin forpliktelse til å fremme og beskytte menneskerettigheter og demokrati over hele verden. I handlingsplanen tas det høyde for de nye utfordringene som oppstår av politiske endringer og ny teknologi.

Handlingsplanen har som mål å forbedre EUs arbeid på menneskerettighetsområdet, styrke samarbeid med myndigheter, bedrifter og andre partnere, løse mulige hull i rettsstaten og identifisere ulike måter ny teknologi kan bidra til å forbedre menneskerettigheter på.

EU er en pådriver for vern av menneskerettigheter og demokrati. Den nye handlingsplanen vil bidra til å oppnå et sterkere Europa i verden. 

Mer informasjon finner du her


Ursula von der Leyen og Charles Michel møtte Erna Solberg

Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen og presidenten for det europeiske råd, Charles Michel, møtte Erna Solberg under videomøter tidligere denne måneden.

Solberg og von der Leyen diskuterte bl.a. samarbeidet rundt håndteringen av Covid-19-pandemien, grønn omstilling og FNs bærekraftsmål.

-Vi vil fortsette å styrke samarbeidet mellom EU og Norge på sentrale områder av gjensidig interesse, som pandemi-responsen, grønne og innovative teknologier og rettsstaten, sa von der Leyen.

Etter møtet med Solberg, twitret Michel:

-Norge er fortsatt en av våre nærmeste samarbeidspartnere, og vi vil fortsette å gå videre i kampen mot Covid-19, for en grønn avtale og en multilateral verdensorden.  


De første stegene mot en europeisk helseunion er tatt

11. november tok EU sine første skritt mot en Europeisk helseunion. For å øke innsatsen mot COVID-19-pandemien og fremtidige helsekriser, er det behov for mer koordinering på EU-nivå, mener Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen.

Europakommisjonen presenterte en rekke forslag som sikter på å forsterke EUs rammeverk for helsesikkerhet, og å styrke kriseberedskapen til viktige EU-byråer.

Les mer her