Comoros and the EU

Visoki predstavnik/podpredsednik

01/12/2019 - 00:00
Overview

Španec Josep Borrell Fontelles je 1. decembra 2019 prevzel vlogo visokega predstavnika EU/podpredsednika. Kot vodja diplomacije EU je zadolžen za oblikovanje in izvajanje zunanje, varnostne in obrambne politike EU.

Španec Josep Borrell Fontelles je 1. decembra 2019 prevzel vlogo visokega predstavnika EU/podpredsednika. Kot vodja diplomacije EU je Borrell zadolžen za oblikovanje in izvajanje zunanje in varnostne politike EU, znane tudi pod imenoma „skupna zunanja in varnostna politika“ (SZVP) ter „skupna varnostna in obrambna politika“ (SVOP).

Več o vsakodnevnem delu visokega predstavnika je na tej povezavi.

Odkar je začela veljati Lizbonska pogodba, je visoki predstavnik tudi podpredsednik Evropske komisije. To omogoča še tesnejše usklajevanje in zagotavlja koherentnost zunanje politike EU, saj je Evropska komisija odgovorna za pomembna mednarodna področja, kot so trgovina, razvoj, sosedska politika in humanitarna pomoč.

Cilj tega prepleta vlog je zagotoviti, da so dejavnosti EU po svetu dosledne in koherentne in da si ne nasprotujejo oziroma se ne prekrivajo.

Visoki predstavnik vodi diplomatski zbor EU, tj. Evropsko službo za zunanje delovanje.

Kaj dela visoki predstavnik/podpredsednik?

Njegova vloga je obsežna in zajema:

 • splošno usmerjanje zunanje in varnostne politike v imenu EU,
 • usklajevanje instrumentov zunanje politike EU – razvoj, trgovina, sosedska politika, humanitarna pomoč in odzivanje na krize – v vlogi podpredsednika Evropske komisije,
 • usklajevanje držav članic EU in njihovih prednostnih nalog, med drugim tudi tako da predseduje mesečnim sejam ministrov EU za zunanje zadeve, ministrov za obrambo ter ministrov za trgovino in razvoj,
 • udeležbo na rednih srečanjih voditeljev EU v Evropskem svetu,
 • sodelovanje v razpravah o zunanjepolitičnih in varnostnih vprašanjih v Evropskem parlamentu,
 • zastopanje EU na mednarodnih srečanjih, na primer v okviru Združenih narodov,
 • vodenje Evropske obrambne agencije in Inštituta EU za varnostne študije.

Kdo imenuje visokega predstavnika/podpredsednika?

 • Visokega predstavnika/podpredsednika z glasovanjem s kvalificirano večino imenuje Evropski svet, ki ga sestavljajo voditelji držav ali vlad vseh držav članic EU.
 • Predsednik Komisije se mora strinjati z odločitvijo.
 • Visoki predstavnik ima tudi vlogo podpredsednika Evropske komisije, ki jo mora pred nastopom funkcije kot kolegij potrditi Evropski parlament.
 • Komisarji so imenovani za petletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati in ki sovpada s petletnim mandatom Evropske komisije.

Vloga visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko je bila uvedena z Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati leta 1999. Desetletje pozneje je Lizbonska pogodba vlogo razširila in ji dodala precej novih odgovornosti. Položaj se od takrat imenuje „visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko“ in vključuje tudi vlogo podpredsednika Komisije.

Novi položaj visokega predstavnika/podpredsednika je bil inavguriran isti dan, kot je začela veljati Lizbonska pogodba, tj. 1. decembra 2009, prva, ki je nastopila mandat v tej vlogi, pa je bila Catherine Ashton.

Federica Mogherini

2014–2019: Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednica Evropske komisije
Za drugo VP/PP je bila imenovana Italijanka Federica Mogherini.

Catherine Ashton

2009–2014: Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednica Evropske komisije
Vloga je bila uvedena z Lizbonsko pogodbo in Britanka Catherine Ashton je bila prva VP/PP, ki je bila imenovana v skladu z novo pogodbo.

Javier Solana

1999–2009: Visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, generalni sekretar Sveta Evropske unije
Vloga je bila uvedena z Amsterdamsko pogodbo, Španca Javierja Solano pa je na ta položaj imenoval Evropski svet.

Editorial Sections: