Comoros and the EU

Rappreżentant Għoli/Viċi President

01/12/2019 - 00:00
Overview

Mill-1 ta' Diċembru 2019 Josep Borrell Fontelles minn Spanja ħa r-rwol ta' Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-UE. Bħala l-kap diplomatiku tal-UE huwa inkarigat mit-tfassil u t-twettiq tal-politiki tal-UE dwar l-affarijiet barranin, is-sigurtà u d-difiża.

Mill-1 ta' Diċembru 2019 Josep Borrell Fontelles minn Spanja ħa r-rwol ta' Rappreżentant Għoli/Viċi President tal-UE. Bħala l-kap diplomatiku tal-UE huwa inkarigat mit-tfassil u t-twettiq tal-politiki tal-UE dwar l-affarijiet barranin, is-sigurtà u d-difiża - magħrufa bħala l-"Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni" (PESK) u l-"Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni" (PSDK).

Aqra aktar dwar il-ħidma ta' kuljum tar-Rappreżentant Għoli.

Minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona r-Rappreżentant Għoli huwa wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea. Dan jippermetti koordinazzjoni ulterjuri u jiżgura koerenza fil-politika barranija tal-UE peress li l-Kummissjoni Ewropea għandha responsabbiltajiet internazzjonali importanti bħan-negozju, l-iżvilupp, il-politika tal-viċinat u l-għajnuna umanitarja.

Il-kombinazzjoni ta' dawn ir-rwoli hija biex tiżgura l-konsistenza u l-koerenza tal-attivitajiet tal-UE fid-dinja u biex tiżgura li ma jkunx hemm kunflitt bejniethom u lanqas duplikazzjoni.

Ir-Rappreżentant Għoli jmexxi lill-korp diplomatiku tal-UE, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

X'jagħmel ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President?

Ir-rwol tiegħu huwa estensiv. Dan jinvolvi:

 • It-tmexxija globali tal-politika barranija u l-politika ta' sigurtà f'isem l-UE;
 • Il-koordinazzjoni tal-għodda tal-politika barranija tal-UE – żvilupp, negozju, politika tal-viċinat, għajnuna umanitarja u rispons għall-kriżijiet fir-rwol tiegħu bħala Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea;
 • Il-bini ta' kunsens bejn l-istati membri tal-UE u l-prijoritajiet rispettivi tagħhom, inkluż billi kull xahar jippresiedi laqgħat bejn il-ministri għall-affarijiet barranin tal-UE, il-ministri għad-difiża u l-ministri għall-kummerċ u l-iżvilupp;
 • L-attendenza ta' laqgħat regolari bejn il-mexxejja tal-UE fil-Kunsill Ewropew;
 • Interventi f'dibattiti fil-Parlament Ewropew dwar kwistjonijiet ta' politika barranija u ta' sigurtà;
 • Ir-rappreżentanza tal-UE f'laqgħat internazzjonali, bħan-Nazzjonijiet Uniti;
 • It-tmexxija tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-Istitut tal-UE għall-Istudji fuq is-Sigurtà.

Min jaħtar ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President?

 • Il-Kunsill Ewropew, li huma magħmul mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri kollha tal-UE, jaħtar lir-RGħ/VP permezz ta' votazzjoni "b'maġġoranza kwalifikata".
 • Il-President tal-Kummissjoni jrid jaqbel mad-deċiżjoni.
 • Ir-Rappreżentant Għoli għandu wkoll ir-rwol ta' Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li bħala korp huwa vvutat mill-Parlament Ewropew qabel ma jieħu l-kariga.
 • Il-Kummissarji jinħatru għal mandat ta' ħames snin, li jista' jiġġedded u li jikkoinċidi mal-mandat ta' ħames snin tal-Kummissjoni Ewropea.

Ir-rwol ta' "Rappreżentant Għoli għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni" nħoloq mit-Trattat ta' Amsterdam, li daħal fis-seħħ fl-1999. Għaxar snin wara, it-Trattat ta' Lisbona espanda r-rwol tiegħu billi żied responsabbiltajiet ġodda sinifikanti. Il-kariga, li minn dakinhar 'il quddiem issejħet "Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni", ġiet estiża wkoll biex tinkludi r-rwol ta' Viċi President tal-Kummissjoni.

Fl-istess ġurnata li t-Trattat ta' Lisbona daħal fis-seħħ - 1 ta' Diċembru 2009 - il-pożizzjoni estiża ta' Rappreżentant Għoli/Viċi President ġiet inawgurata uffiċjalment u l-ewwel persuna li kellha l-kariga – Catherine Ashton – bdiet il-mandat tagħha.

Federica Mogherini

2014-2019: Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni/Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea
Federica Mogherini tal-Italja kienet it-tieni RGħ/VP li nħatret.

Catherine Ashton

2009-2014: Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni/Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea
Ir-rwol inħoloq skont it-Trattat ta' Lisbona u Catherine Ashton tar-Renju Unit kienet l-ewwel RGħ/VP li nħatret skont it-Trattat il-ġdid. µ

Javier Solana

1999-2009: Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
Ir-rwol inħoloq skont it-Trattat ta' Amsterdam u Javier Solana ta' Spanja nħatar għal din il-kariga mill-Kunsill Ewropew.

Editorial Sections: