Comoros and the EU

Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

01/12/2019 - 00:00
Overview

Kopš 2019. gada 1. decembra ES Augstā pārstāvja / Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņem Žuzeps Borels Fonteljess (Josep Borrell Fontelles) no Spānijas. Kā galvenajam ES diplomātam viņam ir uzdots veidot un īstenot ES ārpolitiku, drošības politiku un aizsardzības politiku.

Kopš 2019. gada 1. decembra ES Augstā pārstāvja / Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņem Žuzeps Borels Fonteljess (Josep Borrell Fontelles) no Spānijas. Kā galvenajam ES diplomātam Borelam ir uzdots veidot un īstenot ES ārpolitiku un drošības politiku jeb tā dēvēto kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP).

Lasīt vairāk par Augstā pārstāvja ikdienas darbu.

Kopš stājies spēkā Lisabonas līgums, Augstais pārstāvis ir arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Tas ļauj vēl vairāk koordinēt ES ārpolitiku un panākt tās saskaņotību, jo Eiropas Komisijai ir svarīgi starptautiski pienākumi, piemēram, saistībā ar tirdzniecību, attīstību, kaimiņattiecību politiku un humāno palīdzību.

Šie amati tika apvienoti, lai nodrošinātu ES darbību konsekvenci un saskaņotību pasaulē un panāktu, ka tās nenonāk pretrunās vai nepārklājas.

Augstais pārstāvis vada ES diplomātisko korpusu – Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Ko dara Augstais pārstāvis / Komisijas priekšsēdētāja vietnieks?

Šis amats ir daudzpusīgs. Tas sevī ietver:

 • kopumā virzīt ārpolitiku un drošības politiku ES vārdā;
 • pildot Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, koordinēt ES ārpolitikas instrumentus – attīstību, tirdzniecību, kaimiņattiecību politiku, humāno palīdzību un reaģēšanu uz krīzēm.
 • veidot konsensu starp ES dalībvalstīm un to attiecīgajām prioritātēm, tostarp vadot ikmēneša ES ārlietu, aizsardzības, tirdzniecības un attīstības jomas ministru sanāksmes;
 • piedalīties regulārās ES līderu sanāksmēs Eiropadomē;
 • uzstāties Eiropas Parlamenta debatēs par ārpolitikas un drošības jautājumiem;
 • pārstāvēt ES starptautiskās sanāksmēs, piemēram, ANO;
 • vadīt Eiropas Aizsardzības aģentūru un ES Drošības izpētes institūtu.

Kurš ieceļ Augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieku?

 • AP/PV ieceļ Eiropadome (kuras sastāvā ir visu ES dalībvalstu valstu vai to valdību vadītāji) ar kvalificētu balsu vairākumu.
 • Komisijas priekšsēdētājam ar šo lēmumu ir jābūt vienisprātis.
 • Augstais pārstāvis ieņem arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu, un par kopējo Komisijas sastāvu pirms pilnvaru izpildes uzsākšanas balso Eiropas Parlaments.
 • Komisārus ieceļ uz piecu gadu pilnvaru termiņu, kuru var pagarināt un kurš sakrīt ar Eiropas Komisijas piecu gadu pilnvaru termiņu.

Amats ar nosaukumu "Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā" tika izveidots ar Amsterdamas līgumu, kas stājās spēkā 1999. gadā. Desmit gadus vēlāk ar Lisabonas līgumu amata pienākumi tika paplašināti, ievērojami papildinot atbildības jomu. No tā brīža amata nosaukums kļuva "Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos", un tas tika paplašināts, ietverot arī Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Līdz ar dienu, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, proti, ar 2009. gada 1. decembri, Augstā pārstāvja / Komisijas priekšsēdētāja vietnieka paplašinātais amats kļuva oficiāls, un kā pirmā šīs pilnvaras sāka pildīt Ketrina Eštone (Catherine Ashton).

Federika Mogerīni

2014.–2019. gads: Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Federika Mogerīni (Federica Mogherini) no Itālijas bija otrā, kuru iecēla par AP/VP.

Ketrina Eštone

2009.–2014. gads: Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Amats tika izveidots ar Lisabonas līgumu, un Ketrina Eštone no Apvienotās Karalistes bija pirmā persona, kuru saskaņā ar jauno Līgumu iecēla par AP/VP.

Havjers Solana

1999.–2009. gads: Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā, Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs
Šis amats tika izveidots saskaņā ar Amsterdamas līgumu, un Havjeru Solanu (Javier Solana) no Spānijas tajā iecēla Eiropadome.

Editorial Sections: