Comoros and the EU

A főképviselő/alelnök

01/12/2019 - 00:00
Overview

2019. december 1-je óta a spanyol Josep Borrell Fontelles tölti be az EU főképviselőjének/alelnökének tisztségét. Az EU vezető diplomatájaként ő felel az EU kül-, biztonság- és védelmi politikáinak a kialakításáért és végrehajtásáért.

2019. december 1-je óta a spanyol Josep Borrell Fontelles tölti be az EU főképviselőjének/alelnökének tisztségét. Az EU vezető diplomatájaként ő felel az EU kül-, biztonság- és védelmi politikáinak – azaz a közös kül- és biztonságpolitikának (KKBP) és a közös biztonság- és védelempolitikának (KBVP) – a kialakításáért és végrehajtásáért.

főképviselő napi munkájáról itt olvashat bővebben.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a főképviselő az Európai Bizottság alelnöke is egyben. Ez fokozottabb koordinációt tesz lehetővé és biztosítja a koherenciát az uniós külpolitikában, mivel az Európai Bizottság fontos nemzetközi feladatokat is ellát többek között a kereskedelem, a fejlesztés, a szomszédságpolitika és a humanitárius segítségnyújtás terén.

E szerepek együttesen biztosítják az uniós tevékenységek következetességét és koherenciáját a világban, valamint azt, hogy azok ne ütközzenek, és ne legyenek átfedésben egymással.

A főképviselő egyben az EU diplomáciai testületét, az Európai Külügyi Szolgálatot is vezeti.

Mi a főképviselő/alelnök feladata?

A főképviselő/alelnök szerepe sokrétű, és az magában foglalja a következőket:

 • a kül- és biztonságpolitika általános irányítása az Unió nevében,
 • az Európai Bizottság alelnökeként az EU külpolitikai eszközeinek – a fejlesztésnek, a kereskedelemnek, a szomszédságpolitikának, a humanitárius segítségnyújtásnak és a válságreagálásnak – a koordinálása,
 • konszenzus kialakítása az uniós tagállamok között és prioritásaik tekintetében, többek között az uniós külügyminiszterek, védelmi miniszterek, valamint kereskedelmi és fejlesztési miniszterek havi üléseinek elnöklése révén,
 • az uniós vezetők rendszeres ülésein való részvétel az Európai Tanácsban,
 • felszólalás az Európai Parlamentben külpolitikai és biztonsági kérdésekről folytatott vitákban,
 • az EU képviselete nemzetközi találkozókon, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében,
 • az Európai Védelmi Ügynökség és az EU Biztonságpolitikai Kutatóintézetének irányítása.

Ki nevezi ki a főképviselőt/alelnököt?

 • Az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács „minősített többségi” szavazással választja meg a főképviselőt/alelnököt.
 • A Bizottság elnökének egyet kell értenie a döntéssel.
 • A főképviselő az Európai Bizottság alelnöki tisztét is betölti; a teljes biztosi testületről a Bizottság hivatalba lépése előtt együttesen szavaz az Európai Parlament.
 • A biztosokat ötéves időtartamra nevezik ki, amely megújítható, és amely egybeesik az Európai Bizottság ötéves megbízatásával.
Editorial Sections: