Comoros and the EU

Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije

01/12/2019 - 00:00
Overview

Josep Borrell Fontelles iz Španjolske preuzeo je 1. prosinca 2019. ulogu visokog predstavnika EU-a / potpredsjednika Komisije. Kao glavni diplomat EU-a zadužen je za oblikovanje i provedbu vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.

Josep Borrell Fontelles iz Španjolske preuzeo je 1. prosinca 2019. ulogu visokog predstavnika EU-a / potpredsjednika Komisije. Kao glavni diplomat EU-a zadužen je za oblikovanje i provedbu vanjske i sigurnosne politike EU-a, poznatih pod nazivima „zajednička vanjska i sigurnosna politika” (ZVSP) i „zajednička sigurnosna i obrambena politika” (ZSOP).

Saznajte više o svakodnevnom radu visokog predstavnika.

Otkako je na snagu stupio Ugovor iz Lisabona visoki predstavnik također je i potpredsjednik Europske komisije. Time se omogućuje dodatna koordinacija i osigurava usklađenost vanjske politike EU-a s obzirom na to da je Europska komisija odgovorna za važna međunarodna područja kao što su trgovina, razvoj, politika susjedstva i humanitarna pomoć.

Spajanjem tih uloga osigurava se da su aktivnosti EU-a u svijetu dosljedne i usklađene, da nisu u suprotnosti jedna s drugom i da se ne preklapaju.

Visoki predstavnik na čelu je diplomatskog zbora EU-a, odnosno Europske službe za vanjsko djelovanje.

Što radi visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije?

Njegova je uloga opširna i obuhvaća:

 • opće usmjeravanje vanjske i sigurnosne politike u ime EU-a,
 • usklađivanje instrumenata vanjske politike EU-a, odnosno razvoja, trgovine, politike susjedstva, humanitarne pomoći i odgovora na krizu, u ulozi potpredsjednika Europske komisije,
 • izgradnju konsenzusa među državama članicama EU-a i njihovim pojedinačnim prioritetima, među ostalim u okviru predsjedanja mjesečnim sastancima ministara i ministrica EU za vanjske poslove, obranu te trgovinu i razvoj,
 • sudjelovanje na redovitim sastancima čelnika EU-a u Europskom vijeću,
 • sudjelovanje u raspravama o pitanjima vanjske politike i sigurnosti u Europskom parlamentu,
 • predstavljanje EU-a na međunarodnim sastancima, kao što su sastanci Ujedinjenih naroda,
 • vođenje Europske obrambene agencije i Instituta EU-a za sigurnosne studije.

Tko imenuje visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije?

 • Visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije glasovanjem kvalificiranom većinom imenuje Europsko vijeće, koje se sastoji od šefova država ili vlada svih država članica EU-a.
 • Predsjednik Komisije mora biti suglasan s odlukom.
 • Visoki predstavnik također obnaša ulogu potpredsjednika Europske komisije, o kojoj kao o kolegiju prije stupanja na dužnost glasuje Europski parlament.
 • Povjerenici se imenuju na mandat od pet godina koji se može obnoviti i koji se podudara s petogodišnjim mandatom Europske komisije.

Uloga visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku uspostavljena je Ugovorom iz Amsterdama koji je stupio na snagu 1999. Deset godina nakon toga Ugovorom iz Lisabona ta je uloga proširena i dodane su joj bitne nove odgovornosti. Od tog trenutka uloga je preimenovana u „visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku” te je obuhvatila i funkciju potpredsjednika Komisije.

Na dan stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, 1. prosinca 2009., službeno je inaugurirana proširena funkcija visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije te je započeo mandat prve osobe koja je obnašala tu dužnost, Catherine Ashton.

Federica Mogherini

2014. – 2019.: visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica Europske komisije
Talijanka Federica Mogherini bila je drugoimenovana visoka predstavnica / potpredsjednica Komisije.

Catherine Ashton

2009. – 2014.: visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica Europske komisije
Ta je uloga uspostavljena Ugovorom iz Lisabona, a Catherine Ashton iz Ujedinjene Kraljevine bila je prva visoka predstavnica / potpredsjednica Komisije imenovana u skladu s novim Ugovorom.

Javier Solana

1999. – 2009.: visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, glavni tajnik Vijeća Europske unije.

Ta je funkcija uspostavljena Ugovorom iz Amsterdama, a Javiera Solanu iz Španjolske na tu je dužnost imenovalo Europsko vijeće.

Editorial Sections: